"Onderwijs hervormen doe je niet met twee vingers"

BELGA
"Er is een echte hervorming van het secundair onderwijs nodig. En hervormen is iets anders dan veranderen. Alles verandert. De vraag is hoe je hervormt, maar dat is moeilijker uit te drukken dan met twee vingers." Dat heeft minister-president Kris Peeters gezegd bij de voorstelling van het 3D-plan van de CD&V voor Antwerpen. Peeters noemde de N-VA niet bij naam, maar de boodschap was duidelijk gericht aan de partij van Bart De Wever.

Met zijn opmerking over de hervorming van het secundair onderwijs breit Peeters een vervolg aan de discussie over de uitspraken van N-VA-kopstukken vorige week. Zo had partijvoorzitter De Wever gezegd dat er met zijn partij geen brede eerste graad, geen afschaffing van het ASO en geen eenheidsworst zou komen. Die uitspraken liggen bij Peeters nog steeds zwaar op de maag. Volgens hem is een echte onderwijshervorming, ook van het ASO, echt nodig en kan die hervorming perfect gerealiseerd worden zonder te vervallen in "eenheidsworst".

Sociaal-economisch plan
Toeval of niet, de voorstelling van het Antwerpse 3D-plan gebeurde op de schoolsite van het voormalige Technicum Rerum Novarum (TRN) in Merksem. Die site staat al meer dan tien jaar leeg, maar wordt volledig gerenoveerd en omgevormd tot de campus KVO (Katholiek Vlaams Onderwijs) met onderdak voor de Sint-Ludgardisschool uit Merksem en het Sint-Michielscollege uit Schoten.

Het sociaal-economische 3D-plan van CD&V werd vertaald naar 10 concrete uitdagingen voor Antwerpen, gaande van het versterken van Antwerpen als economische groeipool tot de Antwerpse uitdagingen op het vlak van onderwijs, samenleven en veiligheid.

Minister-president Peeters, geflankeerd door de Antwerpse CD&V-kandidaten voor 25 mei, benadrukte het belang van de haven, de chemische sector en de diamantsector voor Antwerpen. "De haven is goed voor een toegevoegde waarde van 18,9 miljard euro of 5,1 procent van het bbp. Zij die kritiek hebben op onze logistiek of de groei van de haven, vergeef hen Heer, zij weten niet wat ze zeggen", aldus Peeters.

Uitdagingen
Peeters schetste daarnaast enkele uitdagingen voor Antwerpen. Zo kampt de stad met een werkloosheidsgraad van 16,4 procent, dubbel zoveel als gemiddeld in Vlaanderen, een demografische explosie (tegen 2030 krijgt Antwerpen er 100.000 inwoners bij) en heeft in Antwerpen 70 procent van de kinderen onder de 9 jaar een diverse cultureel-etnische achtergrond.

Om die drie uitdagingen aan te pakken stelt CD&V onder meer voor om werkloze jongeren binnen de vier maand een opleiding, vorming of een job aan te bieden, om de woonbonus te behouden en om het kleuteronderwijs te verplichten vanaf 3 jaar om de integratie te bevorderen.

Ook het Antwerpse Oosterweel-dossier kwam aan bod. Voor Peeters moet de spade nu snel in de grond. "Men kan nog met 500 andere plannen en voorstellen komen, maar we hebben genoeg gestudeerd. De beslissing moet nu uitgevoerd worden", klonk het. Peeters begrijpt ook niet waarom Open Vld nu pleit voor het Oosterweel-Noordtracé. "Dat tracé is bestudeerd en is niet beter dan het Oosterweeltracé."

Het volledige 3D-plan Antwerpen is terug te vinden op deze website.

Zij die kritiek hebben op onze logistiek of de groei van de haven, vergeef hen Heer, zij weten niet wat ze zeggen

Minister-president Kris Peeters (CD&V)