"Nood aan Europees kader voor private bewakingsfirma's"

Hilde Vautmans
belga Hilde Vautmans
In het Europees Parlement heeft een ruime meerderheid haar steun uitgesproken voor een rapport van Hilde Vautmans (Open Vld) waarin wordt gepleit voor een Europees kader voor private bewakingsfirma's. Ze moeten minimale eisen inzake aansprakelijkheid, screening van personeel en het rapporteren van wangedrag respecteren.

Een maand geleden keurde de federale Kamer het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) goed dat de ruimere inzet van private bewakingsfirma's mogelijk maakt. Bedoeling is de politie te ontlasten, zodat deze zich meer op haar kerntaken kan concentreren. De oppositie sprak van een privatisering van de politiediensten.

Het debat wordt ook op Europees niveau gevoerd. Er moeten Europese regels komen voor private bewakingsfirma's, die onder meer duidelijk stellen dat hun inzet beperkt moet blijven tot logistieke ondersteuning en de bescherming van kritische infrastructuur, schrijft Vautmans in haar rapport, dat met 530 stemmen tegen 147 (en 19 onthoudingen) is goedgekeurd. Het is de Commissie die met een wetsvoorstel moet komen.

Het parlement wil ook een openbare lijst van ondernemingen die voldoen aan de EU-normen inzake transparantie, strafregisters, financiële en economische capaciteit, licenties, strikte bewaking van personeel en de naleving van een internationale gedragscode.

Samenwerking

Volgens Vautmans was er tot op heden te weinig aandacht voor de publiek-private samenwerking op het vlak van veiligheid. "Nochtans maken veel Europese veiligheidsautoriteiten en militaire structuren gebruik van private veiligheidsfirma's", zegt ze. "De koplopers zijn het Verenigd Koninkrijk en Zweden, maar ook in België kennen we deze samenwerking."

"Terroristen en criminelen kennen geen grenzen. Waarom zouden wij, de publieke en private sector, dan niet samenwerken om hen te bestrijden?", aldus Vautmans. Ze acht het moment gekomen om te beslissen over welke taken in defensie en veiligheid kunnen uitbesteed worden. "Ze kunnen ingezet worden bij de bescherming van gebouwen, het gezamenlijk uitvoeren van patrouilles, het ontwikkelen van technieken en middelen, transport en de aanpak van cyberveiligheid. Dit zijn maar enkele gebieden waar samenwerking zeker aan de orde is."

Uit cijfers die dateren van 2013 blijkt dat er in de EU 40.000 private veiligheidsbedrijven actief zijn, met een gezamenlijke omzet van 35 miljard euro. In 2016 waren er wereldwijd 100.000 veiligheidsfirma's met alles samen 3,5 miljoen werknemers, waarvan 1,5 miljoen in de Europese Unie.

"Terroristen en criminelen kennen geen grenzen. Waarom zouden wij, de publieke en private sector, dan niet samenwerken om hen te bestrijden?"

Hilde Vautmans, Open Vld