"Nog geen extra ebolamaatregelen"

In het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel opnieuw een mogelijk Belgisch slachtoffer van het ebolavirus binnengebracht. "Het is nog even wachten op de uitslag. De bloedstalen moeten in Duitsland worden onderzocht. We weten dus pas ten vroegste morgen of woensdag of hij effectief besmet is met ebola", vertelt VTM NIEUWS-journaliste Lut Havet. Voorlopig treft FOD Volksgezondheid nog geen extra maatregelen. "De Block heeft verklaard dat ze geen paniek wil zaaien en dat ze dagelijks bekijkt hoe de situatie evolueert. Donderdag is er wel een Europese top en dan wordt beslist of het nodig is strengere controles uit te voeren."