"Nieuw belangenconflict B-H-V voorbarig"

Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene werkt in alle stilte verder.
UNKNOWN Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene werkt in alle stilte verder.

Een nieuw belangenconflict in het Brussels parlement inroepen om zo gedurende enkele maanden nog even de stemming het wetsvoorstel omtrent de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) te bevriezen, hangt af van twee voorwaarden, zegt minister-president Charles Picqué.
 
Een belangenconflict is denkbaar als er uitgegaan wordt van het feit dat er een oplossing voor het probleem komt, verklaart Picqué. Als er geen oplossing in zicht is, vraagt hij zich af waartoe een bijkomende procedure zou moeten leiden.
Picqué acht het bovendien wenselijk dat de vraag naar een dergelijke procedure uitgaat van de onderhandelingspartijen en de Brusselse meerderheidspartijen, zowel Franstalige als Nederlandstalige.
 
Op dit moment ligt zo'n vraag niet op de gesprekstafel, merkt Picqué op. "Het is Jean-Luc Dehaene die nu de kaarten in handen heeft", voegt hij er nog aan toe. Verschillende geruchten doen echter wel zinspelen op een mogelijk nieuw belangenconflict.

Regering niet laten vallen tijdens EU-voorzitterschap
Zo lijkt het er immers op dat de federale meerderheidspartijen niet van plan zijn de regering te laten vallen moest de opdracht van koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene mislukken. Alle partijen willen profiteren van de voordelen van het Europees voorzitterschap. Bovendien is geen enkele partij zeker of ze voordeel zou halen uit vroegtijdige verkiezingen, merkt men op in politieke middens.
 
Als enkele partijen officieel optimistisch blijven, zeggen anderen dan weer dat we op een mislukking afstevenen. "Het staat in de sterren geschreven. Het vertrekpunt van Dehaene was dat van de Vlaamse partijen en er werd heel weinig naar de Franstaligen geluisterd", zegt de een. "Als er geen enkel ander perspectief is, is het beter om alles uit te stellen tot later", zegt iemand van een andere partij.

Kalender
Een van de mogelijkheden om een mislukking te vermijden is de uitwerking van een kalender voor een toekomstige staatshervorming na 2011. Dat zou een mogelijk uitgangspunt voor een oplossing kunnen zijn, wat voor Picqué een voorwaarde is om een belangenconflict in te roepen in het Brussels parlement.
Momenteel acht men het inroepen van een belangenconflict in het Brussels parlement als "voorbarig".
 
Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) verklaarde in november dat een belangenconflict in het Brussels parlement geen gevaar zou betekenen voor de Brusselse regering, iets wat Picqué wel vreest.

Herfinanciering Brussel
Picqué pleitte vandaag in La Libre Belgique voor een herfinanciering van het gewest met een extra bedrag van 500 miljoen euro per jaar. Voor hem is B-H-V ondergeschikt. "Eerlijk, wat zal er veranderen aan mijn leven, als het arrondissement gesplitst is...? Wat telt is de herfinanciering van Brussel. Het gevaar is dat men de vraag voor de herfinanciering van Brussel zal koppelen aan andere onderhandelingen die een speciale meerderheid zal vragen. Maar met de crisis is de situatie onhoudbaar geworden", stelt Picqué.
 
Deze verklaring lokte bij het FDF wrange kritiek uit. De partij spreekt van een "visie uit eigenbelang" die de positie van de Franstaligen zal verzwakken. Anderen merken dan weer de positie van de PS op "die nog nooit echt gehecht is geweest aan de Brusselse rand". (belga/mvdb)