"Nergens zo weinig fiscale controleurs voor grote bedrijven als in België"

THINKSTOCK
In geen enkel OESO-land zijn er zo weinig fiscale controleurs die grote bedrijven en multinationals controleren als in België. Dat concludeert sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven op basis van het laatste rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Vanvelthoven vindt dat de focus bij de fiscus verkeerd ligt. Die moet minder op loontrekkers en kleine ondernemingen liggen en meer op multinationals, zo zegt hij aan Belga.

Ons land mag dan wel veel fiscale ambtenaren tellen, de dienst die zich bezighoudt met de controle op grote bedrijven is dun bezaaid. Nergens is het aantal controleurs toegewezen aan het controleren van grote ondernemingen lager dan in België (55). Zelfs in Griekenland zijn het er bijna dubbel zoveel (105), aldus Van Velthoven.

Controleurs
Vanvelthoven: "Maar nog markanter is het verschil met de rest van de OESO wanneer het aantal controleurs tegen het aantal op te volgen grote ondernemingen wordt afgezet. In België moet elke controleur gemiddeld 327 grote ondernemingen opvolgen. Het gemiddelde voor de OESO is 30. In 10 OESO-landen is dat aantal minder dan 10. In Nederland zijn het er slechts drie per controleur."

Politieke keuze
De sp.a-politicus pleit voor een andere aanpak bij de fiscus. "Er kunnen grote efficiëntiewinsten geboekt worden door de focus bij de fiscus te verleggen. Minder op loontrekkers en kleine ondernemingen en meer op multinationals". Volgens Vanvelthoven is het perfect mogelijk om de belastingen die multinationals moeten betalen beter te innen maar is het een "politieke keuze om dat wel of niet te doen".

Zelfs in Griekenland zijn het er bijna dubbel zoveel

Peter Vanvelthoven
BELGA