"Minstens twijfel of zuurgooier Delhaize intentie had om te doden"

Marc Baert
De verdediging van Jelle Frenken, de man die in februari 2015 poetsvrouw Marina Tijssen overgoot met zwavelzuur, heeft vandaag voor het hof van beroep in Brussel gepleit dat er op zijn minst twijfel over bestaat of de man de intentie had te doden. Frenken, die tot de feiten overging nadat hij maandenlang warenhuisketen Delhaize had afgeperst, drukte op het einde van de zitting zijn spijt uit.

De correctionele rechtbank in Brussel veroordeelde Frenken in oktober vorig jaar tot een celstraf van achttien jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van tien jaar. Volgens de rechtbank maakte Frenken zich schuldig aan afpersing, poging tot afpersing en poging tot moord. Dat laatste betwistte Frenkens advocate, Nathalie Buisseret, maandag voor het hof van beroep. Zij voerde aan dat er op zijn minst twijfel over bestaat dat Frenken de intentie had om te doden.De correctionele rechtbank in Brussel veroordeelde Frenken in oktober vorig jaar tot een celstraf van achttien jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van tien jaar. Volgens de rechtbank maakte Frenken zich schuldig aan afpersing, poging tot afpersing en poging tot moord.

Dat laatste betwistte Frenkens advocate, Nathalie Buisseret, maandag voor het hof van beroep. Zij voerde aan dat er op zijn minst twijfel over bestaat dat Frenken de intentie had om te doden. "Mijn redenering is juridisch van aard", zei Buisseret, die tegelijk haar respect betuigde voor het leed van het slachtoffer en haar gezin. "Het is op zijn minst zo dat het anders kán geweest zijn. Er zal daar altijd twijfel over bestaan. Op basis van zijn persoonlijkheid en wijze van denken - ook al kunnen we die niet altijd volgen - moeten we vaststellen dat het niet zijn plan was om te doden."

Slachtoffer Marina Tijssen en haar advocaat Kris Luyckx
Photo News Slachtoffer Marina Tijssen en haar advocaat Kris Luyckx

"Ik ga nu iets vreselijks pleiten"

"Mijn redenering is juridisch van aard", zei Buisseret. "Het is op zijn minst zo dat het anders kán geweest zijn. Er zal daar altijd twijfel over bestaan. Op basis van zijn persoonlijkheid en wijze van denken - ook al kunnen we die niet altijd volgen - moeten we vaststellen dat het niet zijn plan was om te doden."

Om haar redenering te staven verwees Buisseret onder meer naar Frenkens zoektocht op internet naar de mogelijke gevolgen van een zuuraanval. "Ik ga nu iets vreselijk pleiten", zei Buisseret. "Maar als je zoekt naar 'acid attack' op internet, dan zie je geen dode, maar verminkte vrouwen. De gevolgen van zijn daad waren veel ernstiger dan hij zelf had gedacht."

Buisseret schetste vervolgens de geschiedenis van Frenken. Als jong kind werd hij gepest op school, in de middelbare school kende hij depressieve periodes en later zonderde hij zich af van de buitenwereld. Volgens Buisseret hadden zijn ouders het gevoel dat er iets mis was met hem, maar als ze aanklopten bij verschillende instanties kregen ze geen gehoor. "Hij heeft een kant die bijzonder intelligent is, maar op sociaal vlak ging het steeds mis", zei Buisseret.

Toch lijkt hij de bezorgdheid van zijn ouders enigszins weg te kunnen nemen als blijkt dat hij werk heeft en een relatie. "Maar dan verliest hij zijn werk en blijkt de relatie er geen te zijn. Zijn ouders maakt hij wijs dat hij een fantastische job in Barcelona heeft. Maar eigenlijk is hij helemaal niet gelukkig en op het einde leeft hij zelfs vooral in zijn auto, zonder één cent. En dan komt dat hallucinante plan dat wij niet kunnen begrijpen."

Frenken chanteert Delhaize en aanvankelijk heeft hij de indruk dat dat ook lukt. Via de politie wordt geld overgemaakt, in de hoop hem zo te kunnen klissen. "Maar op een gegeven moment kreeg hij niets meer. Zijn geloofwaardigheid stond op het spel. En dus moet hij iets erger doen. Hij dreigde met een zuuraanval en omdat hij geen gehoor kreeg, moest hij wel overgaan tot de daad", zei Buisseret, die benadrukte dat ze geen schuld bij het politieoptreden wou leggen.

Door de voorbedachtheid te betwisten, zou de tien jaar terbeschikkingstelling van een strafuitvoeringsrechtbank vervallen. Maar Buisseret zei dat het haar daar niet om te doen was. "De reden is dat het zo niet is gebeurd", zei de advocate, die eraan toevoegde dat ze de indruk heeft dat Frenken dankzij de medicatie die hij nu neemt stabieler zou zijn. Ze merkte ook op dat Frenken wellicht pas een echte psychologische behandeling zal krijgen van zodra hij uit de gevangenis vrijkomt.

Zuurgooier Jelle Frenken
Marc Baert Zuurgooier Jelle Frenken

"Ik heb er veel spijt van"

De echtgenoot van Tijssen reageerde op het einde van de zitting dat hij het tegenovergestelde vond als hij een gelijkaardige zoekopdracht uitvoerde op internet. Frenken zelf drukte daarna nog zijn spijt uit. "Ik voel me schuldig. Ik heb een nachtmerrie veroorzaakt voor die mensen (het slachtoffer en haar familieleden, nvdr.). Ik heb er veel spijt van."

"Weinig twijfel over zijn intenties"

Kris Luyckx, die optrad namens Marina Tijssen en haar familie, schetste voor het hof de gevolgen van de zuuraanval voor het slachtoffer. De eerste dagen verkeerde ze in kritieke toestand en werd ze in een kunstmatige coma gehouden. Daarna lag ze maandenlang op intensieve zorgen. Bijna dagelijks werd ze geopereerd om haar huid te herstellen. "Ik ben de tel kwijt, maar sindsdien heeft ze veertig à vijftig operaties ondergaan, gemiddeld een om de twee weken", zei Luyckx.

"Je kan de schade moelijk onderschatten", zei Luyckx. "Er is geen grotere lichamelijke pijn mogelijk. De schade komt overeen met die van slachtoffers van biologische en chemische aanvallen. Mijn cliënte draagt de gevolgen voor haar hele leven mee. Ze wordt er elk uur van de dag mee geconfronteerd, van het moment dat ze opstaat. Zeker voor de mooie vrouw die ze - nog steeds - is, moet dit bijzonder veel pijn doen."

"Of hij de intentie had om te doden? Iedere gewone burger met gezond verstand weet dat hij met producten als ontstopper voorzichtig moet zijn. Dus ook met zwavelzuur", zei de advocaat. Hij argumenteerde dat het feit dat Frenken "niet een parfumflesje maar een volle beker" zwavelzuur gebruikte weinig twijfel laat over zijn intenties. Ook viseerde hij van zeer dichtbij vitale lichaamsdelen als het aangezicht.

"Het feit dat Frenken niet een parfumflesje maar een volle beker zwavelzuur gebruikte, laat weinig twijfel over zijn intenties"

AFP

Kwalificatie van moordpoging behouden

Luyckx vroeg de kwalificatie van moordpoging daarom te behouden. Omdat de medische kosten sinds de veroordeling in eerste aanleg zijn opgelopen, eiste hij wel een hogere voorlopige schadevergoeding voor het slachtoffer en haar gezinsleden. In eerste aanleg ging het om bijna 498.000 euro.

Ook het openbaar ministerie vroeg om de kwalificatie van poging tot moord te bevestigen. In het andere geval zou de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende tien jaar vervallen.

Volgens de openbaar aanklager was de intentie om te doden wel degelijk aanwezig. Zo verrichtte Frenken dus opzoekwerk naar zwavelzuur voor hij de feiten pleegde. Ook heeft hij een normaal IQ en kon hij dus goed begrijpen wat de gevolgen waren. Voorts stuurde hij al vlak na de zuuraanval nieuwe dreigementen naar Delhaize.

"De man is moeilijk te voorspellen", klonk het nog. "Hij maakt geen onderscheid tussen het verdienen van geld op een legale en illegale wijze. Een aantal elementen doen hem evolueren naar een psychopathische persoonlijkheid. Psychiaters weten niet hoe het zal evolueren."

De uitspraak van het hof van beroep volgt op 22 mei.