"Minstens helft opgevorderde voor- en bijzitters in faciliteitengemeenten weigerde"

BELGA
Van de circa 1.200 mensen die Simon Cardon, vrederechter van Sint-Genesius-Rode, aangeschreven heeft voor de bemanning van de stem- en telbureaus in de 6 faciliteitengemeenten heeft meer dan de helft geweigerd. Tot gisteren was Cardon nog op zoek naar een voorzitter voor 1 op de 3 bureaus. Nadat hij een aantal mensen persoonlijk had benaderd, raakten de meeste functies ingevuld.

"Excuses zoals een medisch attest, een reis die reeds geboekt was, een attest van een werkgever en dergelijke worden aanvaard. Een verblijf in het binnenland, een reis die geboekt wordt na de oproeping, het niet beheersen van de taal en het feit dat men al 6 dagen op 7 werkt worden als ongeldige reden beschouwd. Als de personen niet komen opdagen wordt hun dossier voor vervolging naar het parket gestuurd", aldus Cardon.

In tegenstelling tot de voorbije jaren werden geen communautaire ideologische overwegingen als excuus aangevoerd.

Splitsing B-H-V verandert stembusgang
Als gevolg van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is de hele stembusgang in de 6 faciliteitengemeenten veranderd. De 6 gemeenten vormen deze keer samen één kieskanton terwijl ze vroeger tot de kieskantons van Halle, Zaventem of Meise behoorden.

Kiezers in de faciliteitengemeenten hebben voor de federale en Europese verkiezingen de keuze om te stemmen voor een Vlaams-Brabantse of Brusselse lijst. Deze keuze moeten ze pas in het stemhokje maken.