"Minimumleeftijd voor drank moet niet omhoog, prijzen wel"

Evaluatie alcoholwet

ANP XTRA
De leeftijdsgrens voor alcohol verder optrekken van 16 naar 18 jaar? "Geen prioriteit", stellen onderzoekers die de Belgische alcoholwetgeving evalueerden. Ze pleiten voor een geïntegreerd beleid met onder meer hogere prijzen.

Welk effect heeft het instellen van de minimumleeftijd gehad op het alcoholgebruik? Een groep van Gentse en Luikse onderzoekers kreeg 200.000 euro van de federale overheid om zich over die vraag te buigen. Het resultaat is een lijst van meer dan twintig beleidsaan- bevelingen die 'De Morgen' kon inkijken. De eerste aanbeveling is opmerkelijk. Want waar verslavingsexperts keer op keer hameren op het verder optrekken van de bestaande leeftijdsgrens, vinden de onderzoekers dat geen prioriteit. "In onze data hebben we tussen 2002 en 2014 wel degelijk een daling in het alcoholgebruik in de groep van 12- tot 18-jarigen vastgesteld, maar die is niet groter dan in landen waar er op dat moment geen sprake was van een wetswijziging", duidt Tina Van Havere (HoGent), hoofd van de onderzoeksgroep. "We hebben ook heel wat jongeren, alcoholverkopers, artsen, gezondheidswerkers en controleagenten bevraagd, en bij hen is er geen consensus over die grens. Andere studies hierover laten tegenstrijdige resultaten zien. Daarom zeggen we: stop met het focussen op die leeftijd."

Drankkaarten ontmoedigen

De accijnsverhoging op sterkedrank van drie jaar geleden mag absoluut niet ingetrokken worden, aldus de onderzoekers. Verdere prijsstijgingen moeten onderzocht worden. "Lokale overheden kunnen zelf al actie ondernemen. Feestjes waar jongeren voor 25 euro all-in drinken of waar ze voordelige drankkaarten kunnen kopen, kunnen ontmoedigd worden." Niet alle verslavingsexperts kunnen zich vinden in de beleidsmaatregelen die de onderzoeksgroep aan de kabinetten heeft overgemaakt. Bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs betreuren ze hun standpunt over de leeftijdsgrens. Net als Geert Dom, professor in verslavingspsychiatrie aan de Universiteit Antwerpen. "Het is niet omdat je een effect via een bepaalde wetenschappelijke methode niet kunt aantonen, dat het er ook helemaal niet is." Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) ziet in de aanbeveling een bevestiging van haar beleidskeuzes. "Het optrekken van de leeftijd is niet zaligmakend. Dat was ook onze conclusie in de alcoholstrategie. En de accijnzen op alcoholhoudende dranken zijn al verhoogd."