"MER-rapport Oosterweel gebeurde op onafhankelijke basis"

Volgens minister van Openbare Werken en Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) is de opmaak van het MER-rapport over de Oosterweelverbinding op onafhankelijke basis gebeurd. De minister reageert daarmee op de uitlatingen van het actiecomité StRaten-generaal. Zij stelde immers dat er bedrog was gepleegd bij de opmaak van dat MER-rapport omdat er tijdens de beoordeling van een alternatief plan sprake was van belangenvermenging.

"Zowel de plan- als de projectMER werden opgesteld door erkende MER-deskundigen. De beoordeling van de onafhankelijkheid van deze mensen gebeurt door de onafhankelijke MER-cel", legt minister Crevits uit. Bovendien worden de MER-rapporten in verschillende fases door de MER-cel voortdurend gescreend op procedurele en inhoudelijke aspecten en de onafhankelijkheid van de opstellers, vult Crevits nog aan. "Deze screening gebeurt door de MER-cel die in deze volledig autonoom en onafhankelijk opereert", besluit de minister. (belga/sps)

UNKNOWN