"Mensen zonder papieren weten vaak niet dat ze papieren hebben"

Heel wat mensen zonder papieren hebben wel papieren, maar weten niet dat ze al geregulariseerd zijn. Dat komt omdat de gemeenten de betrokkenen vaak pas maanden na hun regularisatie inschrijven in het rijksregister, terwijl ze dat eigenlijk binnen de tien dagen moeten doen, zegt CD&V-senator Nahima Lanjri. Zij pleit ervoor om de termijnen wettelijk vast te leggen en gemeenten die deze niet naleven, te sanctioneren.

Zes maanden
Vorige week klommen drie Algerijnse mannen in Brussel in een torenkraan om een regularisatie van hun verblijf te eisen. Eén van hen was al sinds oktober vorig jaar geregulariseerd, maar was hiervan nog niet op de hoogte, door een trage communicatie van de gemeente. Volgens senator Lanjri is er vooral in de Brusselse gemeenten "een levensgroot probleem" bij de inschrijvingen in het rijksregister zodra iemand is geregulariseerd. "Die termijnen lopen daar op tot meer dan zes maanden, terwijl de maximale termijn hier tien dagen is", zegt ze.

Intern probleem
Er loopt overigens al vaak iets mis bij het begin van een regularisatieprocedure, zegt Lanjri. Gemeenten moeten, volgens een omzendbrief, binnen de tien dagen na de aanvraag een woonstcontrole uitvoeren, maar doen dat vaak pas na maanden. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) erkende eerder dat "het probleem van laattijdigheid vooral bij de interne organisatie van de gemeentebesturen ligt".

Sancties
De regularisatieprocedure volgens artikel 9 lid 3 van de Verblijfswet is op 1 juni vorig jaar afgeschaft. Maar de Dienst Vreemdelingenzaken had in oktober, vier maanden later dus, nog 779 aanvragen ontvangen die volgens die procedure en voor de afschaffing ervan waren ingediend bij de gemeenten. Lanjri vraagt de termijnen wettelijk te verankeren en sancties vast te leggen voor het niet naleven ervan. Grote gemeenten met veel regularisatieaanvragen moeten meer werkingsmiddelen krijgen, aldus de CD&V-politica. (belga/gb)