"Men heeft de stekker uit de welvaart getrokken"

UNKNOWN
Het land heeft drie jaar stilgestaan, het is nu tijd om weer vooruit te gaan. Dat heeft sp.a-voorzitster Caroline Gennez gezegd tijdens haar 1 mei-toespraak in de Gentse Vooruit. Ze wees erop dat haar partij daarvoor tal van voorstellen klaar heeft, zoals een eerlijkere verdeling van de belastingen of een zeker pensioen voor iedereen.

Gennez hekelde in haar speech de politieke impasse waarin ons land al een tijd verkeert. "Er hangt al drie jaar een aswolk boven de Wetstraat. Het land wachtte drie jaar, de regering wou maar niet opstijgen." Ze verwees onder meer naar het uitblijven van een pensioenhervorming, de hervorming van justitie die bleef steken, het onontwarbare communautaire kluwen,... "Drie jaar lang is men bezig geweest de stekker uit België te trekken. Uiteindelijk heeft men de stekker uit de welvaart getrokken".
 
Volgens de Vlaamse socialisten is het nu tijd om weer vooruit te gaan. Dat kan door de problemen echt aan te pakken. Gennez ijvert onder meer voor eerlijkere belastingen. "Wij zijn niet tegen rijkdom, wij zijn tegen armoede." De partijvoorzitster pleit daarnaast voor een veralgemeende tweede pensioenpijler voor alle werknemers. De Inkomensgarantie voor Ouderen moet dan weer worden opgetrokken tot de armoedegrens. Daarvoor is 300 miljoen euro nodig.

"De stilstand in de Wetstraat heeft nu lang genoeg geduurd. Vandaag spreken we de doemdenkers tegen. Niet door de problemen te ontkennen, wel door ze aan te pakken. Onze toekomst wordt niet vanzelf beter. We gaan dit samen doen", besloot Caroline Gennez. (belga/adb)