"Meer gerichte controles tegen weekendongevallen nodig"

UNKNOWN

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) wil dat er meer gerichte controles komen om het aantal weekendongevallen terug te dringen. Het BIVV reageert op de cijfers van de Verkeersbarometer 2009. Daaruit is gebleken dat het aantal dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen (tot 30 dagen na het ongeval) voor het eerst in jaren gestegen is.

Werner De Dobbeleer van het BIVV wijst erop dat het aantal weekendongevallen weliswaar licht afnam, maar dat het aantal dodelijke slachtoffers hetzelfde bleef. Drie op de tien (29 procent) ongevallen gebeuren in het weekend, maar bij die ongevallen vallen 43 procent van het totale aantal dodelijke verkeersslachtoffers, wat iets zegt over de ernst van de weekendongevallen.

Het BIVV plant nog dit jaar nieuwe campagnes die vooral jongeren moeten sensibiliseren om extra waakzaam te zijn in het weekendverkeer. "Sensibiliseren zonder dat er pakkans achter zit, is een pak minder effectief dan wanneer er controles aan verbonden zijn", aldus De Dobbeleer, die dan ook pleit voor meer gerichte verkeerscontroles in het weekend. (belga/vsv)