"Marokkaanse gezinnen in Antwerpen kunnen moeilijk menswaardig leven"

UNKNOWN

Marokkaanse gezinnen in Antwerpen moeten het maandelijks zien te rooien met gemiddeld 1.476,2 euro, wat een pak minder is dan de 1.954,8 euro die volgens de Hogeschool Kempen nodig is om menswaardig te leven. Dat klaagt Samenlevingsopbouw Antwerpen stad donderdag aan in een persbericht over Arm in Arm, een project dat allochtone armoede onder de loep neemt.

Volgens de Antwerpse afdeling van Samenlevingsopbouw bevinden Marokkaanse gezinnen van Arm in Arm zich in een erg kwetsbare positie. "Ze moeten rondkomen met een bedrag dat niet volstaat om het 'wenselijke' uitgavenpatroon te volgen en kunnen geen levensstandaard aanhouden die algemeen als menswaardig beschouwd wordt", luidt het. Door noodgedwongen in een minder goed huis, zonder computer of wasmachine, te wonen, worden ze volgens de vzw nog kwetsbaarder.

"Aantal minimumuitkeringen onder Europese armoedegrens"

De meeste gezinnen van Arm in Arm beschikken over een vervangingsinkomen. Zo ontvingen vijftien gezinshoofden van de 29 gezinnen in het onderzoek een werkloosheidsuitkering. Ook op andere uitkeringen konden de gezinnen dikwijls terugvallen, maar volgens de vzw zit een aantal van die minimumuitkeringen onder de Europese armoedegrens.

Naar aanleiding van de Antwerpse dag van verzet tegen armoede, die een dag later dan de Werelddag van verzet tegen Armoede op 18 oktober plaatsvindt, roept Samenlevingsopbouw Antwerpen stad op om de minimumuitkeringen op te trekken minstens tot boven de armoedegrens. (belga/mvdb)