"Maatregelen tegen files dringen zich op"

UNKNOWN
Het onderzoek in opdracht van TomTom waaruit Brussel als Europese stad met het grootste fileprobleem kwam, is voor Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen!) enkel de bevestiging dat onmiddellijke maatregelen zich opdringen. Op 40 procent van de grote toegangswegen naar de hoofdstad staat het verkeer stil, leert de studie.

Voor Bruno De Lille kan het mobiliteitsprobleem enkel opgelost worden indien het gebruik van de auto ontmoedigd wordt indien er betere alternatieven voorhanden zijn. Er moet dan ook gezorgd worden dat deze alternatieven zo efficiënt mogelijk gebruikt worden, aldus nog het Groen!-regeringslid.
 
Automatisch groen licht
Hij denkt onder meer aan een kilometerheffing om het onnodig gebruik van de wagen te ontmoedigen en het Gewestelijk Expres Net om het woon-werkverkeer te vergemakkelijken. In het Brussels gewest zelf denkt De Lille aan een verhoging van de efficiëntie van het openbaar vervoer door eigen beddingen voor bus en tram, die bovendien op kruispunten automatisch groen licht zouden moeten krijgen.
 
Ook moeten er maatregelen genomen worden om het comfort van de voetgangers en fietsers te verhogen. (belga/odbs)