"Le Soir ging wel degelijk over de schreef"

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt dat het antwoord van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) aantoont hoe selectief de wetgeving inzake racismebestrijding in elkaar zit en dus ook hoe selectief het CGKR te werk kan gaan. Tegelijk blijkt uit de brief van het CGKR aan De Wever dat het CGKR Le Soir een waarschuwende brief gestuurd heeft. Daaruit blijkt dat het CGKR wel degelijk van oordeel is dat Le Soir in bepaalde artikelen over de schreef gegaan is, luidt het.

Niet bevoegd
In zijn brief aan Bart De Wever maakt het CGKR duidelijk dat de anti-racismewet niet van toepassing is op de aangifte die hij twee weken geleden deed naar aanleiding van een reeks krantenartikelen die recent in Le Soir verschenen zijn. Het CGKR blijkt niet bevoegd te zijn voor eventueel racisme tussen Vlamingen en Franstaligen.

Oproep tot haat
De N-VA-voorzitter blijft er evenwel bij dat de artikelen racistisch van aard zijn en "dat in sommige daarvan zelfs expliciet opgeroepen wordt tot haat en geweld tegenover mezelf, mijn partij en alle Vlamingen".

"Belangrijk signaal"
Anderzijds toont het schrijven van het CGKR aan Le Soir volgens Bart De Wever wel aan dat ook het centrum van oordeel is dat Le Soir in artikelen zoals dat van Pierre Bouillon - die oproept om alle N-VA-leden, kiezers en sympathisanten op een boot te zetten en die in het midden van de oceaan tot zinken te brengen - daarmee serieus over de schreef gaat. "Dat is toch een belangrijk signaal, dat hopelijk niet in dovemansoren zal vallen bij die krant. Maar ik maak me wat dat betreft weinig illusies", besluit de N-VA-voorzitter. (belga/sd)

UNKNOWN