"Laurent moet kiezen tussen verplichtingen en dotatie"

UNKNOWN
Ontslagnemend premier Yves Leterme zal prins Laurent de komende dagen tijdens een onderhoud herinneren aan zijn verplichtingen. "Ik twijfel er niet aan dat hij mijn bemerkingen ter harte zal nemen en een duidelijke keuze zal maken: ofwel het evenwicht (tussen zijn rechten en plichten, nvdr) respecteren, ofwel afstand doen van zijn rechten", verklaarde de premier vandaag tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

De eerste minister kreeg van zeven Kamerleden vragen over de omstreden reis van prins Laurent naar de Democratische Republiek Congo. Eerder op de dag werd al duidelijk dat er een contact heeft plaatsgevonden tussen prins Laurent en de Congolese president Joseph Kabila. Leterme bevestigde dat president Kabila de prins heeft "begroet".

Hij werd tijdens de reis tussen 15 en 22 maart ook ontvangen door andere Congolese functionarissen, zoals de minister van Plan, de gouverneur van Katanga en de vice-gouverneur van Bas-Congo. Er zou geen enkel gesprek of daad van politieke aard hebben plaatsgevonden, zei Leterme, die erop wees dat het consulaat noch de ambassade betrokken werden.

Geen overleg
Zelf kreeg de premier pas op 13 maart lucht van prins Laurents plannen over de reis. De dag nadien kreeg hij bevestiging. Die namiddag was er een lang telefonisch contact tussen minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en de prins, waarin de minister zijn verbazing uitsprak over het feit dat er geen voorafgaandelijk overleg had plaatsgevonden met hemzelf of zijn diensten.

Uitdrukkelijk verzoek
Diezelfde dag heeft de eerste minister de prins telefonisch verzocht de trip uit te stellen. Ook kwam er in de late namiddag een brief met dezelfde boodschap aan op het adres van de prins. Nadien werd het kernkabinet op de hoogte gebracht. De prins heeft echter geoordeeld het uitdrukkelijke verzoek niet op te volgen, aldus Leterme, die opmerkte dat het verzoek niets te maken had met de betrekkingen tussen België en Congo. Feit is dat elke reis moet worden voorbereid door de bevoegde diensten, luidde het.

Cruciale evenwicht
De premier meent dat de prins zich bewust moet zijn van het "cruciale evenwicht" tussen zijn rechten en plichten. Hij zal de komende dagen een onderhoud met hem hebben om hem daaraan te herinneren. "Ik twijfel er niet aan dat hij mijn bemerkingen ter harte zal nemen en een duidelijke keuze zal maken: ofwel het evenwicht respecteren, ofwel afstand doen van zijn rechten", aldus de premier, die eraan toevoegde ter beschikking te staan van het parlement om verslag uit te brengen over het onderhoud. Tot slot zei Leterme achter de geplande herziening van het systeem van dotaties te staan zoals die werd uitgewerkt binnen de Senaat.

Dotatie afschaffen
Verschillende partijen wilden van de premier weten welke gevolgen de trip van de prins en zijn ontmoeting met Kabila zou hebben voor zijn dotatie. Eerder deze week gingen al stemmen op om de dotatie af te schaffen en ook vandaag vonden enkele partijen dat dit meteen zou mogen gebeuren.

Voor CD&V is de keuze duidelijk: ofwel doet de prins vrijwillig afstand van zijn dotatie, ofwel aanvaardt hij de verantwoordelijkheden die aan die dotatie verbonden zijn. Indien de prins die verantwoordelijkheden niet aanvaardt, dan zal de Kamerfractie elk initiatief steunen om de dotatie op te heffen, verklaarde Nathalie Muylle.

Eva Brems (Groen!) waarschuwde evenwel dat het afpakken van de dotatie het pro bleem niet volledig zal oplossen. Hij zal tijdens buitenlandse bezoeken nog steeds worden beschouwd als de prins en door een dotatie te geven heb je in zekere zin een drukkingsmiddel in handen, indien daar ook controle op wordt uitgeoefend. Ze opperde prins Laurent eens uit te nodigen in de bevoegde Kamercommissie.

Voor Catherine Fonck (cdH) is de tijd aangebroken om vooruit te gaan bij de uitwerking van de twaalf aanbevelingen van de Senaat over het dotatiesysteem. Ze benadrukte dat een dotatie ontvangen ook verplichtingen met zich meebrengt, zelfs al was de reis verdedigbaar, in dit geval de strijd tegen de ontbossing. (belga/adb)

BELGA