"Laten we eerlijk communiceren: geen illusies maken over de Turteltaks"

"Met beslissing over de biomassacentrale verdwijnt heffing niet"

Het is lang niet zeker dat de energieheffing, de Turteltaks, snel verlaagd kan worden. Nu de Vlaamse regering niet in de biomassacentrale van Gent investeert, zullen andere investeringen in alternatieve energie nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen, waarschuwde Vlaams minister-president Geert Bourgeois vandaag in het Vlaams Parlement.

"Moeilijke oefening"

"Elke belasting die verlaagd kan worden, vindt in mij een medestander", zei Bourgeois. "Maar laten we eerlijk communiceren: met de beslissing over BEE (de centrale in Gent, nvdr), verdwijnt de heffing niet", vervolgde de minister-president.

Volgens Bourgeois mogen we "geen illusies" koesteren over de energieheffing. "Nu we niet in de grootschalige biomassacentrale in Gent investeren, wordt de opdracht groter en bovendien dringender. Dat wordt een zeer moeilijke oefening. We zullen op alle mogelijke alternatieve bronnen moeten inzetten, zoals zon, wind, groene warmte en diepte geothermie. En uiteraard hebben al die investeringen hun kostprijs".

"We zullen op alle mogelijke alternatieve bronnen moeten inzetten. En uiteraard hebben al die investeringen hun kostprijs"

"Vincere insieme"

"Bovendien moeten ook nog de schulden uit het verleden worden afbetaald. Wat we met deze regering niet willen doen, is deze factuur doorschuiven naar volgende regeringen, naar de volgende generaties, naar onze kinderen en kleinkinderen", zei Bourgeois.

"Laten we daarbij duidelijk zijn: we laten onze klimaatdoelstellingen niet los", zei Bourgeois. Kersvers minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zal een omvattend energieplan opmaken, zei Bourgeois nog. Hij verwacht ook "engagement" van alle Vlamingen, burgers en ondernemers om inspanningen te leveren om samen de klimaatdoelstellingen te halen. "Vincere insieme. Samen", besloot Geert Bourgeois.

"Wat we niet willen doen, is de factuur doorschuiven naar volgende regeringen, de volgende generaties, naar onze kinderen en kleinkinderen"

Fel debat over energiebeleid in Vlaams parlement

De vervanging van Annemie Turtelboom door Bart Tommelein als Vlaams minister van Energie zorgde woensdag overigens voor een fel debat in het Vlaams Parlement. Het kletterde vooral tussen de sp.a-oppositie en minister-president Geert Bourgeois.

"Uw beleid is net een windmolen: dat draait continu rond, maar gaat geen millimeter vooruit. Het grootste verschil is dat die windmolen nog energie produceert. Het enige wat u produceert zijn facturen voor de gezinnen", zei sp.a-parlementslid Bruno Tobback.

"Als iemand slag van de molen heeft gehad, is het de sp.a. Ik zou in uw geval vooruit kijken en maar niet teveel de aandacht vestigen op het beleid dat u gevoerd hebt (sp.a leverde met Freya Van den Bossche de minister van energie in de vorige Vlaamse regering, nvdr)", repliceerde Bourgeois.

"De twee biomassacentrales moesten er absoluut komen van de vorige minister van Energie", zei Bourgeois. "Nu is er in de samenleving en de politiek geen draagvlak meer voor biomassacentrales. Maar u zou wel de moed moeten hebben om toe te geven dat u dit hebt geïnitieerd".

Bij Groen riep fractieleider Bjorn Rzoska het Vlaams Parlement op om de steun aan biomassacentrales, ook aan die in Langerlo, te stoppen. Hij vroeg ook de Turteltaks te schrappen. "Zorg dat het geen Tommeltol wordt, zei hij aan minister Tommelein.

"Uw beleid is net een windmolen: dat draait continu rond, maar gaat geen millimeter vooruit. Het grootste verschil is dat die windmolen nog energie produceert. Het enige wat u produceert zijn facturen voor de gezinnen"

Sp.a