"Koninklijk besluit voor ontslag Bellens is vals"

BELGA
De advocaten van Didier Bellens zijn van oordeel dat het koninklijk besluit van 15 november 2013 voor diens ontslag als CEO van Belgacom vals is. Dat schrijft L'Echo vandaag. De beslissing voor het ontslag zou zijn genomen in de kern, terwijl het koninklijk besluit stelt dat de beslissing genomen is door de voltallige ministerraad.

De wet van 21 maart 1991 over de hervorming van bepaalde overheidsbedrijven bepaalt dat de algemeen bestuurder van Belgacom aangesteld en ontslagen kan worden bij een koninklijk besluit van de ministerraad. Maar volgens de advocaten van Bellens werd diens ontslag dus beslist door de kern, hoewel in het koninklijk besluit van 15 november 2013 staat dat het door de ministerraad was.

"Bij het ontslag zijn alle regels gerespecteerd", zegt minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS). Hij verwerpt daarmee de bewering van Bellens' advocaten. "Op 15 november 2013 heeft eerst de kern beslist, en daarna is die beslissing formeel goedgekeurd door de ministerraad, die later op dezelfde dag online was samengekomen", aldus de minister in een persbericht.