"Kinderverzorger randt twee peuters aan"

Een werknemer van de buitenschoolse kinderopvang van Oostduinkerke, bij Koksijde is aangehouden op verdenking van zedenfeiten. Dat meldt burgemeester Marc Vanden Bussche in een persbericht. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen van mogelijk misbruik in de kinderopvang zelf.

Het gemeentebestuur vernam via een ouder dat de man op zondag 7 december opgepakt was voor zedenfeiten in de privésfeer. De man ging namelijk ook thuis op kinderen passen. De werknemer werd onmiddellijk preventief geschorst in zijn functie als kinderoppas bij de gemeentelijke dienst Buitenschoolse Kinderopvang. Het parket bevestigde aan de burgemeester dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen de man. De verdachte is ook aangehouden.

De burgemeester benadrukt dat de man het vermoeden van onschuld geniet. "In afwachting van meer duidelijkheid blijft de betrokken werknemer tot op de dag van vandaag evenwel preventief geschorst. Het bestuur heeft in de loop van de afgelopen 15 jaar tijdens dewelke betrokkene in dienst van de gemeente Koksijde was, nooit enige klacht of verkeerd signaal ontvangen over het gedrag van betrokkene", aldus Marc Vanden Bussche. Verontruste ouders kunnen contact opnemen met de dienst Slachtofferbejegening van de politiezone Westkust.