"Kerk moet brug vormen tussen Vlaanderen en Wallonië"

De Kerk vormt te weinig een brug tussen Vlaanderen en Wallonië. Dat zegt de Naamse bisschop André-Mutien Léonard deze week in een paasgesprek met het christelijke weekblad Tertio, zo meldt Kerknet.

"Bezielers nodig"
Volgens mgr. Léonard lijkt het soms alsof de twee gemeenschappen in ons land op twee plaatsen leven, met andere prioriteiten en benaderingen. "De Kerk moet de federale structuur respecteren, maar mag niet vergeten dat wij toch een land vormen. Onze Kerk heeft geen managers, maar bezielers nodig. Het gaat niet alleen maar om wat christelijke waarden. We moeten ons laten aantrekken door de kern van het geloof", zegt de bisschop van Namen.

"Menselijke persoon eerbiedigen"
Opvallend is dat Léonard stamcelonderzoek niet per definitie afwijst. "De Kerk heeft geen probleem met wetenschappelijke vooruitgang en stamcelonderzoek, integendeel. Wij hebben wel een probleem als daardoor embryo's worden vernietigd en dus de menselijke persoon niet wordt geëerbiedigd."

Bijdrage islam
De bisschop heeft het tot slot ook nog over de islam in ons land. Hij is niet bang voor de groei ervan. "De katholieke Kerk had tientallen jaren nodig om de inzichten van de menswetenschappen als sociologie en tekstkritiek te integreren en tot evenwicht te komen. Ik hoop dat de dag komt dat er in de islam weer plaats is voor filosofie, filologie en tekstkritiek. Dat is in het verleden zo geweest. Je mag de bijdrage van de islam aan het westers denken niet onderschatten." (belga/sd)