"Inbeslagname diamanten niet bedoeld om sector te treffen"

De inbeslagname van een grote hoeveelheid diamanten gebeurde niet om de sector te treffen. Dat laat het Antwerpse parket-generaal weten. Het wil daarmee reageren op uitlatingen die vertegenwoordigers van de diamantsector de afgelopen dagen gemaakt hebben in de pers.

Georganiseerde smokkel

Het parket-generaal stelt dat het gerecht in deze sector al geruime tijd geconfronteerd wordt met een aantal misdrijven zoals valsheid in geschriften, witwas van criminele vermogensvoordelen, inbreuken op de B.T.W.- en W.I.B.-wetgeving, al dan niet gepleegd in het kader van een criminele organisatie, zoals bijvoorbeeld georganiseerde smokkel.

Gericht tegen malafide praktijken
Dit heeft volgens het parket-generaal geleid tot het verantwoord instellen van strafvervolgingen en beslagleggingen die systematisch hebben geleid tot definitieve rechterlijke veroordelingen met ondermeer verbeuring van de vastgestelde vermogensvoordelen. "Elk gerechtelijk optreden is dus doelbewust gericht tegen deze welbepaalde malafide praktijken en gebeurt met de grootst mogelijke omzichtigheid. Telkens wordt ook de continuïteit van deze bedrijven in overweging genomen. De bonafide bedrijven worden door dit gerechtelijk optreden niet geviseerd noch geraakt", zegt het parket-generaal.

Strikt gereglementeerd

Dat stelt verder nog dat het leggen van strafrechtelijk beslag wettelijk strikt gereglementeerd wordt. Er moeten voorafgaand ernstige aanwijzingen van een strafbaar feit bestaan. Het beslag gebeurt ook om de uitvoerbaarheid van de einduitspraak te garanderen.

Onafhankelijk onderzoeksrechter

"De beslagen gelegd in de diamantsector gebeuren in het kader van een gerechtelijk onderzoek waarvan een onafhankelijk onderzoeksrechter de leiding heeft. Deze magistraat beoordeelt in alle onafhankelijkheid zowel de wettelijkheid als de noodzakelijkheid van het beslag. De omvang van deze beslagen wordt steeds uitvoerig gemotiveerd en berekend aan de hand van de concrete omvang van de fraude", aldus het parket-generaal.

Teruggeven

Het teruggeven van inbeslaggenomen zaken behoort aan de onderzoeksrechter of in dit geval de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) bij het hof van beroep. Volgens het parket-generaal werd het principe van de gelegde beslagen tot op de dag van vandaag bevestigd door de KI, soms met een correctie in verband met de omvang van de onder beslag gelegde vermogens. Dit gebeurde dan na toelichting van de beslagene en na onderzoek door de KI.

Bereid tot overleg

"Het is onjuist te verkondigen dat het gerecht een hele sector wil treffen noch oog zou hebben voor een commercieel correcte handel. Het Openbaar Ministerie blijft, zoals in het verleden, bereid tot overleg met de vertegenwoordigers van de diamantsector, zelfs wat betreft het uitwerken van een realistisch alternatief in verband met de diamantstocks", besluit het parket-generaal. (belga/tdb)

UNKNOWN