"In landen met helmplicht daalt het aantal fietsers"

THINKSTOCK
De Fietsersbond kan zich niet vinden in het pleidooi van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) om het dragen van de fietshelm verplicht te maken voor kinderen. "In landen met een helmplicht is het aantal fietsers gedaald, wat meer autoverkeer betekent en dat is een stap achteruit voor de globale verkeersveiligheid", zegt woordvoerder Roel De Cleen. Wie echt bekommerd is om meer fietsveiligheid, zet het best in op een betere infrastructuur en meer fietsers, aldus de Fietsersbond.

"Ongevallen met fietsers zijn voornamelijk te wijten aan de slechte fietsinfrastructuur", zegt De Cleen. "Drempels, wegen in slechte staat, erbarmelijk onderhouden fietspaden." Bovendien is er het principe van 'safety by numbers': in landen waar er het meest gefietst wordt, zijn er het minst ongevallen met fietsers. "Fietsers worden zichtbaarder in het straatbeeld en automobilisten passen hun rijgedrag aan", aldus de woordvoerder van de Fietsersbond.

De fietshelm verplichten, is contraproductief en ook nefast voor de volksgezondheid wegens meer uitstoot van fijn stof door meer autoverkeer en minder beweging, dus ook meer risico op obesitas en hart- en vaatziektes. "Als we echt bezorgd zijn over ongevallen met fietsers, zouden we beter de fiets verplichten in plaats van de helm", aldus nog de Fietsersbond.