"Huidige Oosterweelverbinding niet compatibel met Ringland"

De huidige plannen voor de Oosterweelverbinding zijn, volgens Ringland, niet compatibel met hun concept.
BELGA De huidige plannen voor de Oosterweelverbinding zijn, volgens Ringland, niet compatibel met hun concept.
De Oosterweelverbinding is, zoals ze momenteel gepland staat, niet compatibel met het Ringlandconcept dat streeft naar de volledige overkapping van de Antwerpse ring. Dat concludeert het Ringlandcollectief uit eigen studiewerk dat beide plannen met elkaar vergelijkt. Een bijkomende Scheldekruising combineren met Ringland kan wel, klinkt het, maar dan enkel indien het tracé van die tunnel meer naar het noorden wordt opgeschoven.

Het Ringlandcollectief kreeg enkele maanden geleden de vraag te onderzoeken of hun overkappingsverhaal met afzonderlijke tunnels voor stedelijk en doorgaand verkeer zou kunnen aansluiten op het "beslist beleid" inzake de Oosterweelverbinding. Dat onderzoek was nodig voor de lopende MER-procedure (milieu-effectenrapportage) waarin Ringland als alternatief voor de randwegen A102/R11bis bekeken wordt.

"BAM beweerde het afgelopen jaar altijd met stelligheid dat de Oosterweelverbinding compatibel is met Ringland", stelt de Antwerpse actiegroep. "Toch onderzochten ze dat nooit ten gronde. Uiteindelijk is de vraag aan Ringland zelf gesteld, in feite de omgekeerde wereld."

Ringland analyseerde de door BAM aan hen overgemaakte plannen en stelt nu dat zowel aan de geplande "Hollandse Knoop" nabij het Sportpaleis als net voor de verkeerswisselaar tussen de Antwerpse ring en de E313 fundamentele problemen opduiken indien de twee concepten daar aan elkaar gekoppeld zouden worden. Er zouden onder meer te korte weefbewegingen voor het verkeer overblijven die overkappen daar onmogelijk maken.

"Overkapping moet prioritair zijn"

"Er zou een totale discrepantie ontstaan tussen de zuidelijke ring met Ringland en de noordelijke, met slechts beperkte BAM-overkappingsmogelijkheden en dus nog steeds negatieve gevolgen voor de volksgezondheid", luidt de conclusie. "Dit zou een duale stad opleveren. Niets kan dat verantwoorden."

Ringland benadrukt wel dat het niet tegen een nieuwe Scheldekruising is. "Maar de overkapping moet prioritair zijn. Als dan een extra Scheldekruising toch nog wenselijk is, moet dat kunnen, maar dan op een noordelijker gelegen tracé", zegt Ringland-architect Peter Vermeulen. "Dat zou trouwens ook beter zijn voor het havenverkeer, dat dan minder dicht bij de stad zou moeten komen."

Op donderdag 2 juli mag Ringland een toelichting houden voor zowel het Vlaams Parlement als (later op de dag) de stad Antwerpen en haar districten. Eerst is er op zondag 28 juni nog de tweede editie van het Ringlandfestival op het dak van de Craeybeckxtunnel, waar duizenden sympathisanten verwacht worden.

'Er zou een totale discrepantie ontstaan tussen de zuidelijke ring met Ringland en de noordelijke, met slechts beperkte BAM-overkappingsmogelijkheden'

Ringland

Constructieve voorstellen

Ringland-architect Peter Vermeulen betreurt dat de Vlaamse regering intussen gewoon doorzet met de Oosterweelverbinding zoals ze gepland staat, dat de intendant voor de overkapping niet mag loskomen van beslist beleid en dat het tweede overkappingsonderzoek van de stad Antwerpen ook enkel met de Oosterweelverbinding rekening houdt. "Men looft ons altijd omdat we positieve en constructieve voorstellen doen", zegt hij. "Maar als je dan vervolgens straal genegeerd wordt, houdt het ergens op. Om samen te werken moet je met twee zijn."