"Historische trendbreuk": Lokale besturen zetten 2.000 mensen op straat

PHOTO_NEWS
De lokale besturen hebben ongeveer 2.000 mensen laten afvloeien tussen juni 2013 en juni 2014. "Een historische trendbreuk", klinkt het bij de voorstelling van het Belfius-rapport 'Lokale financiën 2015'.

Volgens de recentste cijfers (voor juni 2014) werkten er bij de gemeenten, provincies, OCMW's en politiezones in heel België nog 220.591 voltijdse equivalenten. Dat zijn er 1.947 minder dan een jaar eerder. In de meeste gevallen werden vertrekkers niet vervangen, of werden aflopende contracten niet verlengd. Naakte ontslagen waren eerder de uitzondering.

De personeelsafbouw, "een trendbreuk met het verleden", was een van de manieren voor de lokale besturen om de personeelskosten onder controle te houden. Ze werden daarbij ook geholpen door de lage inflatie: zo moest er bijvoorbeeld geen loonsverhoging betaald worden, omdat de spilindex niet werd overschreden. De personeelskosten maken bijna de helft uit van de exploitatie-uitgaven van de lokale besturen.

De gemeenten, provincies, OCMW's en politiezones hebben in hun begrotingen voor 2015 totale uitgaven van 32,1 miljard euro opgenomen (waarvan 18,2 miljard euro in Vlaanderen). Vier vijfde daarvan wordt gebruikt voor de exploitatie-uitgaven, de rest is ingepland voor investeringen (in onder meer wegen, scholen en stedenbouw). Het gaat concreet om 6 miljard euro, 5,7 procent minder dan er in 2014 begroot werd.

Inkomsten stabiel

Belfius wijst erop dat het investeringsbudget van 3,36 miljard euro van de Vlaamse lokale besturen weliswaar lager is dan een jaar eerder, maar wel hoger ligt dan oorspronkelijk voor 2015 was voorzien in de meerjarenbegroting. In Wallonië (ruim 1,4 miljard euro voor de gemeenten alleen) is er een inhaalbeweging na twee jaren van forse daling, terwijl het budget voor investeringen van de Brusselse gemeenten al enkele jaren rond 500 miljoen euro per jaar schommelt.

Aan de inkomstenzijde valt het op dat de lokale belastingen vrijwel stabiel blijven tegenover 2014, toen ze fors waren gestegen. "Het is niet abnormaal dat de belastingen aan het begin van een legislatuur omhooggaan, om nadien constant te worden gehouden", klonk het bij Belfius. In totaal verwachten de gemeenten en provincies voor 9,6 miljard euro aan belastingen te innen in 2015. De lokale besturen kunnen daarnaast rekenen op 13,3 miljard euro aan subsidies en toelagen van de federale en regionale overheden.

Fors meer leefloners

Belfius stipte nog een opvallende evolutie aan bij de OCMW's. Zij verwachten dat ze dit jaar fors meer leefloners zullen moeten uitbetalen. In de begrotingen 2015 is er sprake van +15 procent in Wallonië en Brussel, en +4,8 procent in Vlaanderen. Dat is volgens Belfius een gevolg van regeringsmaatregelen zoals het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Die evolutie kan ook gevolgen hebben voor de gemeenten, want zij zijn verplicht exploitatietekorten bij de OCMW's te dekken.

Al bij al spreekt Belfius van "een verbetering van de totale financiële situatie" bij de lokale besturen "De budgetten 2015 sluiten af met een positief begroot jaarresultaat van 185 miljoen euro", klinkt het.