"Herberekening budget bezorgt hogescholen nieuwe miljoenenfactuur"

BELGA
De hogescholen en universiteiten hebben een herberekening van hun overheidsbudget gekregen voor het lopende jaar 2016. In die enveloppe wordt de verhoging van alle lonen van de medewerkers, naar aanleiding van de indexverhoging vanaf augustus, opnieuw onvoldoende doorgerekend in de financiële middelen van de hogescholen, zo klaagt de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) aan in een persbericht.

Omdat slechts een deel van de loonsverhoging wordt doorgestort, zouden de hogescholen de rest zelf moeten bijpassen. Of ze moeten personeel laten gaan. Dat kost ze nog maar eens 2,1 miljoen euro of 31 banen. In 2017 loopt dit op tot 62 banen, heeft Vlhora becijferd, en dit komt bovenop de 1.600 banen die de voorbije 7 jaar al zijn bespaard.

De lonen van alle hogeschoolmedewerkers zullen, ten gevolge van de overschrijding van de spilindex, vanaf augustus automatisch met 2 procent worden verhoogd. Aangezien de lonen in de hogescholen meer dan 80 procent van het budget uitmaken en die 2 procent nog 6 maanden van het jaar moeten worden uitbetaald, kost dit de hogescholen 1 procent extra. De overheid geeft de hogescholen bij de herberekening van het budget echter maar 0,55 procent extra.

"Grondig mis"

"Er is echt iets grondig mis met dit systeem. Het kan toch niet dat je vanwege de automatische verhoging van de lonen mensen niet meer in dienst kan houden?", zegt Marc Vandewalle, secretaris-generaal Vlhora. "En dat terwijl er door de jarenlange besparingen en ingrepen al zoveel druk zit op de organisatie van het onderwijs en van de bijkomende taken."

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bevestigt dat het budget van de hogescholen vorige week werd herzien, waarbij het loonsgedeelte werd opgetrokken met 0,55 procent of 7 miljoen euro extra. "De indexatie van het budget hoger onderwijs voor 2016 is correct doorgevoerd bij de begrotingscontrole door de Vlaamse regering. De berekening gebeurt op dezelfde manier als de voorgaande jaren en gelijklopend met andere domeinen binnen de Vlaamse regering."

Minister Crevits beklemtoont ook nog eens dat ze begrip heeft voor de bezorgdheden van de hogescholen. "Bij de begrotingsopmaak 2016 zijn ze maximaal ontzien en zijn de groeipaden voor hen integraal behouden", luidt het. Daarnaast kregen de hogescholen ook extra geld voor studentenvoorzieningen en voor investeringen in het kader van het klimaatfonds.

'Bij de begrotingsopmaak 2016 zijn de hogescholen maximaal ontzien en zijn de groeipaden voor hen integraal behouden'

Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Onderwijs