"Groen enige partij die geld voorziet om plaatstekort in basisscholen op te vangen"

BELGA
"Groen is de enige partij die effectief geld voorziet voor de vergroening die op ons af staat te komen." Dat stelt Groen-fractieleidster in het Vlaams Parlement Elisabeth Meuleman in een reactie op de nota van de Vlaamse onderwijsadministratie.

"In haar zuurstofplan voorziet Groen 729 miljoen euro investering in Onderwijs. Daarvan gaat 200 miljoen euro extra voor de reguliere scholenbouw en 80 miljoen euro extra financiële impuls om de vergroening op te vangen. Het is tijd dat de andere partijen hun kaarten op tafel leggen en tonen hoeveel ze over hebben om het groeiend plaatstekort aan te pakken. Tot op heden voorziet geen enkele andere partij hiervoor de nodige middelen", zegt Meuleman.

Daaruit blijkt dat in de komende regeerperiode er zeker 21.000 stoeltjes bij moeten komen in het kleuteronderwijs­ en lager onderwijs in Vlaanderen. In de Vlaamse scholen in Brussel moeten er ook nog eens 6.000 plaatsen bijkomen tegen 2020. Volgens de berekeningen, gebaseerd op cijfers uit vijftien gemeenten, zouden er tegen 2018 11.500 extra plaatsen in het kleuteronderwijs en 9.500 in het la­ger onderwijs nodig zijn. Een ruwe schatting leert dat on­geveer 400 miljoen euro nodig is om die 21.000 stoeltjes onder een dak te zetten.

Groen betreurt dat de ministers van Onderwijs, Pascal Smet (sp.a), en Begroting, Philippe Muyters (N-VA), de nood aan extraplaatsen de voorbije jaren zwaar onderschat hebben. Volgens Meuleman voorzien de andere partijen veel te weinig geld om plaatsen voor kinderen bij te maken. CD&V investeert amper 100 miljoen euro extra voor scholenbouw, terwijl Open Vld, N-VA en sp.a op de vlakte blijven. Groen roept de andere partijen op om hun becijferde verkiezingsprogramma's bij te stellen, zodat ze ook een budget voorzien voor de broodnodige plekken in kleuterscholen en lagere scholen.

Andere partijen voorzien veel te weinig geld om plaatsen voor kinderen bij te maken

Elisabeth Meuleman (Groen)