"Gerechtelijke splitsing BHV nadelig voor Nederlandstaligen"

Photonews
De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zorgt voor de aanwerving van ruim 270 magistraten, griffiers en ander personeel, terwijl er tegelijk enkele honderden Nederlanstaligen in overtal geplaatst zullen worden. Dat stelden Bart Laeremans (Vlaams Belang) en Karl Vanlouwe (N-VA) in de Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden op basis van cijfers van FOD Justitie. Volgens Laeremans komen er 50 Franstalige magistraten en 226 griffiebedienden bij, terwijl aan Nederlandstalige kant 23 magistraten en 199 bedienden in overtal geplaatst worden.

Laeremans ziet in de ontvangen cijfers een bewijs van zijn stelling dat de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV nefast is aan Nederlandstalige kant. Uit de cijfers blijkt dat er 50 Franstalige magistraten dienen aangeworven te worden om de kaders volledig in te vullen. Indien de kaders tot 90% worden opgevuld - daalt dat aantal tot 27. Bovendien dienen ook 8 (6 bij 90%) Nederlandstalige magistraten aangeworven worden voor het parket en arbeidsauditoraat.

Wat de overtallen betreft, gaat het Vlaams Belang uit van de verdeling 80% Franstaligen - 20% Nederlandstaligen. Indien de 80-27-verdeling genomen wordt, daalt het aantal overtallige magistraten van 23 naar 9. Maar de 80-23 geldt maar voor één jaar, waarna men in afwachting van de werklastmeting opnieuw op 80-20 terugvalt, zo benadrukt men ook bij de N-VA.

Staatssecretaris Servais Verherstraeten herhaalde dat er geen enkele magistraat zal afvloeien en dat er heel wat Nederlandstalige magistraten, secretarissen en ander personeel nodig zullen zijn voor het parket van Halle-Vilvoorde. Daar waar er problemen zullen zijn, zal het monitoringcomité onmiddellijk bijsturen, benadrukte hij andermaal. De hervorming zal voor een meerkost zorgen - de aanwerving zullen vooral vanaf 2013 plaatsvinden -, maar de regering zal hiervoor de nodige middelen zorgen, aldus nog Verstraeten.