"Geheime Atoma-schriftjes over grondwetsherziening in kluizen van regeringspartijen"

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).
PHOTO_NEWS Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).
Buiten het regeerakkoord om bestaan er Atoma-schriftjes waarin geheime afspraken zijn opgenomen over grondwetsartikelen die in 2019 voor herziening vatbaar verklaard zullen worden. Dat heeft vicepremier Jan Jambon volgens nieuwswebsite Apache.be gezegd op een bijeenkomst van de Vlaams-nationale studentenvereniging KVHV. Jambon ontkent de uitspraken niet, al kan hij zich naar eigen zeggen de exacte bewoordingen niet meer herinneren.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) was dinsdag te gast op een lezing, georganiseerd bij het KVHV, met als titel 'Staatshervorming in de koelkast? Minister verklaart!'. Op het Facebook-event meldden zich alvast 79 aanwezigen. Jambon kwam er spreken over de deelname van N-VA in de federale regering en of een staatshervorming er al dan niet in zit.

Jambon verdedigde er de deelname van N-VA aan de federale regering: "We hadden ofwel thuis kunnen gaan zitten, ofwel het deel van ons programma uitvoeren dat mogelijk was. Het zou schuldig verzuim zijn geweest als we dat niet hadden gedaan." Meer concreet zou Jambon er ook verklaard hebben dat er "naast het regeerakkoord Atoma-schriftjes in de kluizen liggen van de vier regeringspartijen. Daarin staan afspraken over grondwetsartikelen die voor herziening vatbaar verklaard zullen worden. Ik denk dat we zelfs artikel 195 over de procedure van staatshervormingen zullen kunnen pakken."

Zoals bekend zijn er officieel geen afspraken gemaakt over een staatshervorming in de komende vijf jaar. Het regeerakkoord vermeldt enkel:

Na afloop van deze legislatuur zal, zoals voorzien door het kiesstelsel en zoals toegestaan door de Grondwet, het aan de kiezers zijn om zich uit te spreken over de verschillende beleidsprojecten

Over dat zinnetje zou Jambon trouwens gezegd hebben: "Tsjeveriger kun je het niet formuleren." Markante uitspraken zouden er ook geweest zijn over het feit dat Jambon nu als Vlaams-nationalist Belgisch minister van Binnenlandse Zaken is: "Op het kabinet hebben we alle Belgische vlaggen weg gehaald. Er hangt enkel nog één koningsportret waar de journalisten komen."

Jambon ontkent uitspraken niet

Jambon zelf ontkent de uitspraken niet, maar benadrukt dat hij tijdens de lezing anderhalfuur gesproken heeft en zich zijn exacte bewoordingen niet meer kan herinneren. "Maar de minister kan zich wel voorstellen dat hij dat gezegd heeft", zo klinkt het bij zijn woordvoerder. "En of dat dat in Atoma-schriftjes en in kluizen is, behoort eerder tot de beeldspraak." Het is volgens hem dan ook volledig normaal "dat er praktische afspraken gemaakt worden tussen regeringspartijen die niet allemaal in het regeerakkoord worden opgenomen. Dat gebeurt op alle bestuursniveaus en bij alle partijen." Wat die "praktische afspraken" dan exact inhouden, wil het kabinet echter niet kwijt.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de geheime schriftjes ter sprake komen. Zelfs in het parlement bracht N-VA ze bij monde van haar fractieleider Hendrik Vuye ze al ter sprake tijdens het investituursdebat van de regering-Michel. "Meneer Calvo, als ervaren parlementslid zou u moeten weten dat u geen inzicht krijgt in de Atoma-schriftjes", repliceerde Vuye op een vraag van Groen-fractieleider Kristof Calvo over geheime communautaire akkoorden. Daarmee leek hij op zijn minst het bestaan van de schriftjes te bevestigen.

Ook de Vlaamsgezinde website Doorbraak.be meldde eerder in haar verslag van het N-VA-toetredingscongres in oktober al dat voorzitter Bart De Wever er had toegegeven dat er geheime afspraken gemaakt zijn tussen de vier partijen. "De N-VA-voorzitter had over het (gebrek aan een) communautaire aspect al gezegd dat niet alle delen van een regeerakkoord openbaar zijn", zo schreef Doorbraak.be toen. "Hij had de 2.500 congresgangers voorgehouden dat er afspraken waren gemaakt die niet aan papier toevertrouwd konden worden. De Wever spreekt het vermaledijde getal '195' niet uit, maar hij zegt wel: 'Er zijn afspraken met de vier partners, buiten het regeerakkoord.'"

N-VA-fractieleider Hendrik Vuye naast Jambon in de Kamer.
BELGA N-VA-fractieleider Hendrik Vuye naast Jambon in de Kamer.