"Geef sport en bewegen plaats in begeleidingstraject jongeren in jeugdhulp"

thinkstock
Sport en bewegen horen thuis in het individuele begeleidingstraject van jongeren in de jeugdhulp. Als het goed wordt aangepakt, kunnen sporten en bewegen een bruikbare aanvulling zijn op de bestaande behandelingsmethoden. Dat is de belangrijkste aanbeveling in een onderzoek dat in opdracht van de Vlaamse overheid is uitgevoerd en dat vandaag is voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).

Het onderzoek werd uitgevoerd bij verschillende CANO-organisaties. CANO staat voor Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning en is een visie op hulpverlening die vertrekt vanuit de dagelijkse leefomgeving en het engagement van de betrokken jongeren en hun omgeving.

Gedurende twee jaar hebben 10 CANO-organisaties verschillende sporttrajecten afgelegd met hun jongeren. Bij het flankerende kwalitatieve onderzoek dat werd uitgevoerd, zijn 27 jongeren, 23 begeleiders, 3 externe trainers en 3 ouders geïnterviewd. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in wat deelname aan sport en bewegen teweeg brengt bij de jongeren en welke methodieken wel en niet werken voor verschillende doelgroepen.

Een van de voornaamste conclusies is dat sport en bewegen voor jongeren in de jeugdzorg "positieve effecten kan hebben". Maar het onderzoek geeft geen uitsluitsel over de omvang van die positieve impact. Dat is ook moeilijk te meten, al was het maar omdat het sporten/bewegen maar één onderdeel is van het begeleidingstraject waardoor het natuurlijk "moeilijk is om veranderingen in vaardigheden en attitudes toe te dichten aan het sporten en bewegen".

Toch bevelen de onderzoekers aan om sport en bewegen "een duidelijke plek te geven in het individueel begeleidingstraject van jongeren in de jeugdzorg, van intake tot nazorg". "Daarbij is het zaak om in elke fase van de begeleiding heel expliciet stil te staan bij de vraag met welk doel sport en bewegen bij deze individuele jongere wordt ingezet. Op die wijze ingevuld kan sport en bewegen een goede aanvulling zijn op de reeds bestaande methodieken in de begeleiding", luidt de conclusie.