"Fiscaal gunstregime niet voor Airbnb"

REUTERS
Particulieren die diensten aanbieden via elektronische platformen zoals Airbnb of Uber en op jaarbasis minder dan 5.000 euro bruto verdienen, zullen op hun opbrengst slechts tien procent belastingen moeten betalen. Dat staat in een nieuwe regeling, die het parlement nog moet passeren en in juli in werking zou treden. Airbnb zou niet van het gunstregime profiteren.

De hotel- en taxisector zijn niet te spreken over het fiscale regime. Zij verwijten de regering op die manier zelf deloyale concurrentie te organiseren. Bovendien zou de maatregel niet de 20 miljoen euro per jaar opbrengen die de regering voor ogen heeft. Zelfstandigenorganisatie Unizo vraagt een snelle evaluatie van de regeling.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft het over "het stimuleren van nieuwe spelers zoals micro-ondernemers die via een app of een digitaal platform bijklussen".

Ook collega van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) zit op die lijn. "De deeleconomie is een realiteit en beantwoordt aan de vragen van de consument", argumenteerde hij in De Ochtend op Radio 1. "We zorgen dat iets wat vandaag in de grijze zone gebeurt, volledig legaal wordt."

Poll

Een fiscaal gunstregime voor onder meer Uber-chauffeurs: goed idee?

  • Ja 51%
  • Neen 44%
  • Geen mening 5%
Photo News

Proeven van ondernemerschap

Volgens de liberale minister gaat het niet om concurrentie met de klassieke zelfstandigen, maar om een "opstapje voor wie wil proeven van het ondernemerschap". Heel wat mensen groeien nadien door, maakte De Croo zich sterk.

Concreet zullen de deelplatformen tien procent belasting moeten inhouden aan de bron. Pas wanneer particulieren meer dan 5.000 euro verdienen, wordt het globale bedrag belast tegen het progressieve tarief, dat kan oplopen tot 50 procent. Pas dan is ook een btw-nummer nodig.

Wat precies onder de deeleconomie valt, is volgens De Croo redelijk breed gedefinieerd. Het zijn volgens hem ook de online platformen die zelf in contact moeten treden met de fiscus. En door de inhouding aan de bron ziet hij "geen enkele mogelijkheid tot frauderen".

Photo News

De deeleconomie is een realiteit en beantwoordt aan de vragen van de consument

Alexander De Croo

Airbnb en andere online platformen die de occasionele verhuur van kamers of woningen regelen, vallen niet onder de nieuwe fiscale regeling , verduidelijkt De Croo nog. Huurinkomsten worden niet specifiek belast, dus ook niet bij Airbnb. De specifieke regels voor de deeleconomie zullen van toepassing zijn op alle diensten die onder de fiscale categorie 'diverse inkomsten' kunnen vallen.

Het verhuren van een kamer is echter geen diverse inkomst maar een onroerende inkomst. "Het kan dus niet onder de nieuwe regeling vallen", beklemtoont De Croo. Alle andere mogelijke diensten wel. Denk naast autoritjes met Uber bijvoorbeeld aan babysitten of koken.