Ga naar de mobiele website
^ Top

"Evenveel vrouwen als mannen benoemd tot docent aan KU Leuven in 2016"

Rector van de KULeuven Rik Torfs.
BELGA Rector van de KULeuven Rik Torfs.
Tijdens de laatste benoemingsronde van het academiejaar 2015-2016 werden aan de KU Leuven voor het eerst evenveel vrouwen als mannen aangesteld als zelfstandig academisch personeel. Dat heeft vicerector Katlijn Malfliet maandag bekendgemaakt tijdens een evaluatie van drie jaar 'Genderactieplan' aan de KU Leuven. Dat de nieuw benoemde ZAPers voor 50 procent vrouwen zouden zijn was een streefdoel in dit actieplan.

Alhoewel het professorenkorps van de KU Leuven nog steeds grotendeels uit mannen bestaat - anno 2016 is 85 procent van de gewone hoogleraren een man - werd er de afgelopen jaren toch vooruitgang geboekt.

Eind 2012 was nog slechts 12,7 procent van de gewone hoogleraren een vrouw. Het aantal vrouwen in het totale zelfstandig academisch personeel aan de Leuvense alma mater steeg in de periode 2012-2016 van 24,1 tot 27,4 procent. Het aantal vrouwelijke ZAP-leden nam de afgelopen 3,5 jaar zelfs bijna drie keer sneller toe dan het aantal mannen.

Uit een tussentijds rapport over de toepassing van het Genderactieplan blijkt dat de oorzaak van het tekort aan benoemingen en bevorderingen van vrouwelijk academisch personeel de voorbije jaren niet dient gezocht te worden in het selectieproces, maar vooral het gevolg was van het tekort aan vrouwelijke kandidaten. Het aantal mannen en vrouwen die als docent benoemd worden, blijkt immers evenredig aan de verhouding in de kandidatenpopulatie. Die vaststelling geldt grosso modo overigens ook voor de behandeling van de bevorderingsaanvragen. Vrouwen vragen bovendien ook minder vaak een doctoraats- of postdocmandaat aan dan mannen.

In haar toespraak drukt Malfliet maandag haar grote tevredenheid uit over de rol die die "genderspitsen" spelen in de beoordelingscommissies voor dergelijke benoemingen. Het gaat om gewoon hoogleraren die erop toekijken dat er bij de bespreking geen vooroordelen rond vrouwen en mannen binnensluipen.

Om meer vrouwelijke kandidaten aan te trekken, pleit Malfliet onder meer voor een "gendersensitievere rol" van de zoekcommissies die geschikte kandidaten moeten opsporen. Daar voor vrouwen in bepaalde fasen van hun leven de combinatie met het privé-leven een moeilijke zaak blijft, pleit de vicerector voor een actievere "mentoring" inzake de prestatiedruk. Van de instelling van quota bij de benoeming van vrouwen wil zowel Malfliet als de KU Leuven niet weten.Photo News
Meer overReacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


Meld een bug