"Evacuatie rusthuis Melle kon beter tijdens brand"

UNKNOWN

Het rusthuis Kanunnik Triest in Melle was volledig in orde met de brandvoorschriften, op het ogenblik dat er brand uitbrak op 6 augustus 2009. Toch had de evacuatie van de bejaarden uit het rusthuis vlotter kunnen lopen. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid.
 
Het onderzoek van het Kenniscentrum heeft niet de bedoelingen schuldigen aan te wijzen. Wel wil het lessen trekken, voor een betere voorkoming van branden. Bij de brand in het rusthuis van Melle vielen negen doden onder de bejaarde bewoners.
 
Niet met de vinger wijzen
"De brand deed zich voor in de rechtervleugel, op de tweede verdieping", zegt Alain Damit, algemeen coördinator van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. "Wellicht was het beter geweest dat men eerst overging tot een horizontale evacuatie van de getroffen vleugel, in plaats van alle bewoners van het rusthuis terzelfder tijd te evacueren. Maar we wijzen daarmee niemand met de vinger. Niemand is voorbereid op een dergelijk incident."
 
Veel van de bejaarden waren minder goed ter been. De bedden gingen ook niet door de kamerdeuren. En de matrassen hadden geen greep en waren moeilijk te verslepen. Voorts werd de rookevacuatie uit de kamers bemoeilijkt door de zonneweringen. Uit het onderzoek blijkt nog dat veel mensen uit de buurt vrijwillig hulp hebben geboden, maar dat er weinig structuur in die hulp zat. (belga/adv)