"Een windturbine zo dicht bij onze huizen. Dat is onbegrijpelijk"

Geert De Rycke
Bij de bewoners van de Lange Dijkstraat en omgeving is de onrust groot. Ondanks hevig protest van de buurt geeft het Departement Leefmilieu Natuur en Energie een gunstig advies voor een nieuwe windturbine op Hoogveld J. "We houden ons hart vast en hopen dat er ook naar onze tegenargumenten geluisterd wordt", zeggen de buurtbewoners.