"Dit is geen mobiliteitsbudget maar een inruilvergoeding voor bedrijfswagens"

BELGA
De mobiliteitsorganisaties zijn ontgoocheld over de ontwerptekst van het regeringsvoorstel betreffende het mobiliteitsbudget dat door SD Worx werd uitgewerkt. Het huidige ontwerp dekt de lading niet meer, vandaar dat men beter kan spreken van een 'inruilvergoeding voor de bedrijfswagen', klinkt het bij de organisaties, die spreken van een gemiste kans. Ze vragen dan ook dringend overleg en een bijsturing of amendering van het huidige ontwerp.

"De werkgevers die in hun bedrijf een duurzaam toekomstgericht multimodaal mobiliteitsmanagement willen gaan voeren, krijgen hiervoor geen sturend federaal werkinstrument. Een totaal gemiste kans want het overschaduwt en hypothekeert zelfs de ambitieuze gewestelijke en lokale mobiliteitsplannen voor de komende jaren", zo luidt het in een gezamenlijke persmededeling van Febiac, Renta, Traxio, VAB en Touring.

"Het huidige voorstel beperkt zich tot het omzetten van de bedrijfswagen naar een cashvergoeding op basis van de catalogusprijs van het voertuig, onder aftrek van het voordeel alle aard, zonder enige verplichting voor de begunstigde om dat bedrag te besteden aan een alternatief voor de wagen. Er zal vooral fiscaal geoptimaliseerd worden zonder enige bekommernis over de mobiliteitskeuze. Een gemiste kans".

"Deze inruilvergoeding zal op geen enkel vlak een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen en de vermindering van de economische kosten van files", staat er nog te lezen.

De organisaties halen een recente studie aan van het studiebureau Traject waaruit blijkt dat een mobiliteitsbudget dat voorziet in een brede mix van duurzame vervoersalternatieven, en dat geïntegreerd wordt binnen een ruimer bedrijfsvervoerplan, tot 15 procent van de autoverplaatsingen kan verminderen.