"Didier Reynders onbekwaam en onbetrouwbaar"

UNKNOWN

De kost van de notionele intrestaftrek heeft vandaag in de Kamer opnieuw voor een bitsig debat gezorgd tussen sp.a en minister van Financiën Didier Reynders. Dirk Van der Maelen verweet Reynders onbetrouwbaar, onbekwaam en onwillig te zijn, onder meer omdat de liberaal woensdag in het parlement nog verklaarde dat er geen cijfers bestaan over de kostprijs, terwijl De Tijd vandaag een studie van de administratie aanhaalt waarin sprake is van 2 miljard euro bruto. Volgens Reynders gaat het enkel om een raming.

Kostenplaatje
Liberalen en socialisten bakkeleien al een hele tijd over het kostenplaatje van de notionele intrestaftrek. Dat gebeurde onder meer ook tijdens de opmaak van de begroting. Tijdens het debat over die begroting, woensdag in de Kamercommissie, liet Reynders nog weten dat er nog altijd geen cijfers zijn over de kostprijs. Sp.a-fractieleider Peter Vanvelthoven verwees naar eerdere verklaringen van minister van Werk Josly Piette, die stelde dat er wel een nota was.

Fikse rel
De nota van de studiedienst Financiën die De Tijd/L'Echo vandaag bekendmaakte en die het heeft over een brutokost van 2,024 miljard en een nettoprijs van 763 miljoen, zorgde tijdens het vragenuurtje in de Kamer dan ook voor een fikse rel tussen de Vlaamse oppositie en minister Reynders. Net zoals hij in de commissie deed, herhaalde de MR-minister dat het nog te vroeg is om een evaluatie te doen van de kostprijs. De maatregel is nog maar één jaar van toepassing en het is dus wachten op de analyse van alle belastingaangiftes van de bedrijven. Het is dus slechts een raming, verklaarde Reynders. Voor definitieve cijfers is het wachten op een studie van de Nationale Bank en van de administratie, voegde hij eraan toe. De Franstalige liberaal benadrukte ook dat de 2 miljard slechts de brutokost is.

Zes procent
Reynders wees ook opnieuw op de fiscale inkomsten die vorig jaar met 6 procent de hoogte ingingen. "Gaat het dan nog om een kost? Ik heb in elk geval liever dat de belastingen voor personen en bedrijven dalen en dat er meer jobs en investeringen komen dan dat de belastingen stijgen", wierp hij de socialisten voor de voeten. En wijzend naar de linkerkant van het halfrond, voegde hij eraan toe: "Sinds enkele uren en dagen begrijp ik echter meer en meer hoe moeilijk het zal zijn om een regering te vormen met een aantal van deze partijen."

Manke controle
Van der Maelen haalde zwaar uit naar Reynders. Hij wees erop dat de fiscale ontvangsten niet stijgen, maar dalen (-9 procent in januari), dat het mank loopt met de controle en inning van de belasting en dat de minister weigert het parlement te informeren over de kost van de notionele intrestaftrek. Hij benadrukte dat zijn partij voor deze maatregel is, maar dat de afspraak was dat die voor meer jobs en investeringen diende te zorgen. Volgens de nota van de administratie is dat niet het geval.

Onbetrouwbaar
"Er stelt zich in deze Kamer een probleem en dat probleem heet Didier Reynders", zei Van der Maelen. "Hij is onbetrouwbaar. Hoeveel keren werd gevraagd naar cijfers en hoeveel keren heeft hij gezegd dat er geen cijfers zijn? Hij is onbekwaam. Hij heeft voor 2006 deze maatregel begroot op 500 miljoen en de brutokosten komen uit op 2 miljard". Volgens Peter Vanvelthoven heeft Reynders het parlement voorgelogen. Hij wil de zaak volgende week op de conferentie van de voorzitters bespreken.

Ook Groen! niet mals
Ook Stefaan Van Hecke (Groen!) was niet mals voor Reynders. "De cijfers komen niet van Groen!, Ecolo of van de vakbonden, maar van uw eigen departement. Bovendien hebben alle partijen op het begrotingsconclaaf kennisgenomen van het rapport. Ofwel had u geen kennis van de nota - wat ik niet geloof - ofwel weigerde u de nota voor te leggen aan het parlement", zei het groene Kamerlid.

Informatica
Reynders kreeg ook nog vragen over de weinige fiscale controles. Volgens de minister is het niet nodig om iedereen te controleren. Dankzij de informatica wordt nu immers aan risicobeheer gedaan, waarbij vooral controles worden uitgevoerd bij risicosectoren. De minister wees ook op de goede resultaten van de strijd tegen de fiscale fraude. Het antwoord overtuigde Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) niet. Peter Luykx (N-VA), zelf bedrijfsleider, pleitte voor meer controles. "Het ondernemerschap mag niet geschaad worden door een falend controlebeleid", stelde hij. (belga/lpb)