"Dertig Brusselse politieagenten thuis door geweld en regering doet niets"

photo_news
"Het fysiek geweld tegenover de Brusselse politie is het afgelopen jaar gestegen met 37 procent. Dit leidde op jaarbasis tot een arbeidsongeschiktheid van 30 agenten. De Brusselse regering heeft geen plan en zwijgt". Dat besluit Brussels N-VA-fractieleider Johan Van den Driessche uit het antwoord dat hij kreeg op een schriftelijke vraag aan minister-president Rudi Vervoort. De N-VA'er hekelt het feit dat het fenomeen geen thema is in het Gewestelijke Preventie- en Veiligheidsplan (GPVP).

In 2016 werden in het Brussels gewest 88 feiten van fysiek geweld tegen politiebeambten geregistreerd, 37 procent meer dan in 2015. Ook het aantal feiten van smaad tegen politiebeambten steeg in 2016 met 5 procent, na een daling van 26 procent in 2015 tegenover 2014. "Deze cijfers kunnen in realiteit nog hoger liggen omdat in de praktijk niet alle feiten worden gesignaleerd", merkt Johan Van den Driessche op.

Deze agressie leidde in 2016 bij de agenten van de zes Brusselse politiezones tot 6.612 dagen arbeidsongeschiktheid. Dat komt neer op 30 agenten die een jaar lang niet kunnen werken. De stijging tegenover 2015 bedraagt 28 procent en zelfs 44 procent ten opzichte van 2014. "Buiten het volstrekt onaanvaardbare van deze feiten en het persoonlijk leed van de betrokken agenten leidt fysiek geweld jegens de politie ook tot minder blauw op straat", stelt Van den Driessche.

Geen antwoord

Hij betreurt dat hij geen antwoord kreeg op de vraag hoe de Brusselse regering het probleem wil aanpakken van verbale en/of fysieke agressie tegenover het politiepersoneel van de Brusselse politiezones, zowel voor het personeel als ten aanzien van de bevolking zelf, en welke maatregelen in de steigers staan.

"Ik betreur dit ten zeerste, want men kan niet naast deze cijfers kijken en er zijn wel degelijk, onder impuls van het gewest, maatregelen mogelijk. Zo kunnen GAS-boetes worden ingevoerd. Op die manier hangt men niet meer af van een reactie van het parket en worden daders wel degelijk gestraft."

"Bovendien worden de getroffen agenten gedemotiveerd door de straffeloosheid van geweld ten aanzien van het politiekorps. Het politiekorps kan ook beter worden uitgerust, bijvoorbeeld met stroomstootwapens. En waarop wachten de minister-president en de 19 Brusselse burgemeesters om samen de duidelijke boodschap de wereld in de sturen dat elke vorm van geweld tegen politie en hulpdiensten absoluut niet getolereerd wordt en stevig zal worden aangepakt?", vraagt Van den Driessche zich ten slotte af.