Charles Michel: "Meer politie op Thalys en in internationale stations"

BELGA
Na het incident op de Thalystrein wordt de politie-aanwezigheid op de Thalystreinen en in de internationale stations versterkt. Ook de controles van bagages worden opgevoerd. De politiediensten wordt ook gevraagd extra waakzaam te zijn voor verdacht gedrag op grote evenementen. Dat zei premier Charles Michel in een mededeling na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Michel en de Franse president François Hollande hadden gisteravond telefonisch overleg en kwamen overeen om de samenwerking te versterken tussen de Franse en Belgische diensten. Er zijn onmiddellijk twee Belgische speurders van de federale gerechtelijke politie naar Frankrijk gestuurd.

Strengere identiteits- en bagagecontroles
Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant heeft overleg gevoerd met de gedelegeerd bestuurders van de NMBS, Thalys en Infrabel om de operationele uitvoering van de versterkte veiligheidsmaatregelen in de treinen en de stations te bekijken.

Michel stelt voor dat de ministers van Transport en Binnenlandse Zaken van België en de drie buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland dringend bijeenkomen "om de operationele maatregelen ter preventie van het terrorisme te versterken en meer bepaald de identiteits- en bagagecontroles strenger te maken".

Verdachte aan België gesignaleerd
Het federaal parket is een onderzoek gestart. "De identiteit van de verdachte die werd aangehouden door de Franse autoriteiten is nog niet officieel bevestigd", zegt Michel. "Indien zijn identiteit wordt bevestigd, hebben de Spaanse diensten dit individu aan België gesignaleerd omwille van zijn sympathieën voor extremistische moslimmiddens en -ideeën", aldus de mededeling van de premier.

Eretitel voor passagiers
De eerste minister "wil in naam van de regering hulde brengen aan de moed van de passagiers die tussenbeide zijn gekomen en erin geslaagd zijn het individu te overmeesteren en op die manier een veel grotere tragedie hebben kunnen voorkomen. Er is een procedure opgestart om hen een eretitel toe te kennen".