'Canada dry' overleeft Generatiepact

UNKNOWN

Ondanks de ontradende maatregelen uit het Generatiepact kregen vorig jaar nog 2.601 personen toegang tot een pseudo-brugpensioen of Canada Dry-regeling. Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA). Dat meldt de krant De Tijd.

Toeslag
Canada Dry is een regeling waarbij werkgevers een toeslag betalen bovenop een werkloosheids- of tijdskredietuitkering. Het Generatiepact hief daar forse sociale bijdragen op om zo'n vervroegde uitstap te ontmoedigen. De praktijk uitroeien bleek echter niet mogelijk. Voor 2.601 personen werden de bijdragen zonder meer betaald.

Tijdskrediet
Met 2.111 gevallen blijken vooral de systemen op basis van tijdskrediet populair. In 490 gevallen ging het om een pseudo-brugpensioen op basis van een werkloosheidsuitkering. Het is wel aannemelijk dat dat er een pak minder zijn dan voordien. Omdat er voor de periode voor het Generatiepact evenwel geen betrouwbare cijfers bestaan, is het enkel een gissing.

Nieuwe regeling
Eerder was al bekend geraakt dat ook het aantal "echte" bruggepensioneerden vorig jaar verder gestegen is met 2.549 personen tot 113.618. Slechts 39 van hen vielen onder een nieuwe regeling, waarbij ze beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De topman van de RVA, Karel Baeck, rekent er wel op dat die nieuwe groep snel aangroeit. (belga/tdb)