"Brussels Airport verhuizen? Naar waar dan?"

PHOTO_NEWS
De hervestiging van Brussels Airport is "geen piste die wij bewandelen", zo reageert het kabinet van federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant op de vraag van de actiegroepen tegen vliegtuiglawaai rond de luchthaven. De minister vraagt zich luidop af naar welke plaats de luchthaven dan wel moet verhuizen? "Ook elders in een dichtbevolkt land als België zal je omwonenden treffen."

Twaalf actiegroepen drongen vandaag aan op een objectieve en onafhankelijke studie naar de mogelijkheden om Brussels Airport op termijn op een nieuwe, minder dichtbevolkte locatie te hervestigen. Bij Galant wordt een verhuis echter niet overwogen. De financiële implicaties zijn enorm en ook elders in een dichtbevolkt land als België zal je omwonenden treffen, zo klinkt het op het kabinet.

Op de andere eisen van de actiegroepen, zoals de uitbreiding van het nachtelijke regime, wenst de minister niet te reageren. "Wij werken in de luwte aan een structurele oplossing", aldus het kabinet. Die structurele oplossing zal zich inschrijven in de geest van het regeerakkoord en zowel met het economisch belang van de luchthaven als met de belangen van de omwonenden rekening houden.

Het kabinet beklemtoont tenslotte dat minister Galant al sinds de eerste week van haar aantreden in nauw contact staat met de diverse stakeholders in het debat over de geluidshinder rondom Brussels Airport.

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant.
PHOTO_NEWS Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant.