"Brugpensioen kost staat minder dan werkloosheid"

UNKNOWN

Als bij Opel brugpensioen vanaf 50 jaar wordt toegepast, is dat voor de overheid 16 miljoen euro goedkoper dan wanneer dezelfde groep in de werkloosheid terechtkomt, blijkt uit berekeningen van het kabinet van minister van Werk Joëlle Milquet (cdH).
 
Hoewel een bruggepensioneerde een hoger inkomen heeft dan een werkloze, is brugpensioen voor de overheid voordeliger. Dat komt doordat er sociale lasten betaald worden op het deel dat de werkgever uitbetaalt, aldus de krant De Standaard. Daardoor daalt de nettokost van de uitkering.
 
Bij de berekening is uitgegaan van het "relatief realistische" scenario dat de betrokkenen niet meer opnieuw aan de slag gaan, ongeacht of ze werkloos worden of met brugpensioen gaan. (belga/vsv)