"Brandstof belasten effectiever dan belasting om CO2-uitstoot te verminderen"

THINKSTOCK
Een belasting op de brandstof is effectiever dan een taks bij wagenaankoop om de totale hoeveelheid brandstof, en dus ook de CO2-emissies, te verminderen. De sterkste daling kan er komen door dezelfde accijnsverhoging op benzine en diesel die de actuele kloof tussen beiden in stand houdt. Dat stellen onderzoekers Laura Grigolon, Matthias Reynaert en Frank Verboven in een 'Leuvens Economisch Standpunt' (KU Leuven).

Omdat de consument in de praktijk maar 87 procent van de verwachte toekomstige brandstofkosten in rekening brengt bij de aankoop van een wagen, blijkt de verhoging van de brandstofbelasting nochtans 20 procent minder effectief dan eenzelfde verhoging van de aankoopbelasting om het gemiddelde verbruik van het wagenpark te verminderen. Als men echter kijkt naar de totale hoeveelheid aangekochte brandstof, dan is de brandstofbelasting 12 procent effectiever. Dat komt omdat die belasting vooral de chauffeurs die veel rijden, aanzet om zuinigere wagens te kopen.

Eenzelfde accijnsverhoging van diesel en benzine levert volgens de onderzoekers de beste resultaten op. Een verhoging van 20 cent bijvoorbeeld doet het totale brandstofgebruik met 0,7 procent en de CO2-uitstoot met 0,6 procent dalen en de belastingontvangsten met 41,9 procent toenemen. De onderzoekers wijzen erop dat hogere accijnzen op benzine consumenten aanzetten tot aankoop van dieselwagens die een lager verbruik hebben, hetgeen de totale hoeveelheid aangekochte brandstof terugdringt. Dieselverbruik gaat echter gepaard met een hogere uitstoot van CO2 en van andere vervuilers zoals kleine stofdeeltjes en stikstofoxide.