"Bomen kappen terwijl industrieterreinen leegstaan, is hemeltergend"

BELGA
De provincie Limburg heeft de milieuvergunning voor de uitbreiding van het Genkse transportbedrijf Essers in Winterslag (Genk) goedgekeurd. Dat maakte Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor Leefmilieu en Natuur, vandaag bekend. Voor de uitbreiding van de opslaghallen van het bedrijf sneuvelt er 12 hectare bos. Groen spreekt van een "barslechte" beslissing.

Zoals bekend plant het transportbedrijf Essers een uitbreiding waarvoor 12 hectare natuurgebied moet wijken voor industrie. Essers wil voor 72.000 m2 hallen bijbouwen om de farma-afdeling uit te breiden. Heikel punt is wel het verdwijnen van 12 hectare bos om de uitbreiding te realiseren. 

Ondanks luid protest heeft de Vlaamse regering eerder dit jaar het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) al vastgelegd. Daarin wordt bepaald dat er natuurcompensaties komen, onder meer 13,2 hectare eiken-berkenbos in Opglabbeek. Ook de andere adviezen waren positief, zo stelt Vandenhove.

BELGA

Polemiek

"Het dossier is milieutechnisch in orde en alle gevraagde adviezen zijn positief: van de gemeenten Genk en Zonhoven, van de Administratie Natuur en Bos (ANB), van de Vlaamse Gemeenschap, van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) en van alle overige adviserende diensten en personen. Het gaat in feite om een relatief eenvoudige milieuvergunningsaanvraag van een hal. De bouwvergunning is iets anders,'' aldus Ludwig Vandenhove.

De bouw- en kapvergunning werd al afgeleverd door de stad Genk, maar verschillende milieuverenigingen vroegen in september dit jaar aan de Limburgse deputatie om deze kap- en bouwvergunning te schorsen. De kap- en bouwvergunning zette uiteindelijk 1.526 burgers aan om een bezwaarschrift in te dienen tegen de bouw- en kapvergunning. Het uitbreidingsdossier leidde tot een forse polemiek, waarbij onder meer stand-up comedian Wouter Deprez het vuur aan de schenen van minister Joke Schauvliege (CD&V) legde.

Het dossier is milieutechnisch in orde en alle gevraagde adviezen zijn positief

Ludwig Vandenhove

Natuurverenigingen vechten plannen aan

Essers wil de uitbreiding realiseren naast de bestaande infrastructuur op het industrieterrein Genk-Noord. De natuurverenigingen zijn naar de Raad van State gestapt om het ruimtelijk uitvoeringsplan aan te vechten. Een uitspraak hierover valt ten vroegste over een jaar. Ook tegen de kap- en bouwvergunning is beroep aangetekend. "Ik hoop maar één zaak en ik roep het bedrijf daartoe op: wacht met het kappen van zelfs maar één boom totdat de hele aanvraagprocedure, zowel ruimtelijk als milieutechnisch, is doorlopen,'' aldus Vandenhove.

Groen-parlementslid Johan Danen noemt het "hemeltergend" dat er bomen moeten gekapt worden voor de uitbreiding van een bedrijf terwijl er elders industrieterreinen leegstaan. "Het terrein van Ford Genk alleen al telt 140 hectare", klinkt het. "Daarnaast zijn er honderden hectare beschikbare industriegrond. Dan mag de Limburgse natuur niet opgeofferd worden."

Volgens Groen moeten de Vlaamse regering en met name Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege "hun verantwoordelijkheid nemen en de boskap naar de prullenmand verwijzen".

Groen-parlementslid Johan Danen
photo_news Groen-parlementslid Johan Danen