"Bewaking bedreigde plaatsen is belangrijkst, niet door wie"

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.
BELGA Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.
Het belangrijkste is dat plaatsen waartegen een specifieke dreiging geldt, effectief worden beschermd. Of dat door het leger gebeurt of door de politie, is een nevendebat. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon verklaard na afloop van de ministerraad. Jambon liet verstaan dat de federale politie over gedecentraliseerde diensten beschikt die kunnen worden ingezet, mocht de beslissing vallen dat het leger van straat wordt gehaald.

Maandag beslist het OCAD over de dreigingsanalyse in ons land. Na de gebeurtenissen in Verviers werd dat algemene niveau opgetrokken tot 3. Daarna besliste de regering het leger in te zetten om bepaalde specifieke plaatsen te bewaken. Het regeerakkoord voorziet dat voor de inzet van militairen een algemeen dreigingsniveau 3 moet gelden.

Vanmorgen nog drong de Antwerpse burgemeester Bart De Wever aan op een oplossing voor de bescherming van bepaalde plaatsen in de Scheldestad, mochten de militairen terug van straat worden gehaald. Maandagnamiddag zit het OCAD samen met de Nationale Veiligheidsraad - dat zijn de ministers van het kernkabinet, aangevuld met hun collega's van Defensie en Justitie.

Daar zal het OCAD zijn analyse toelichten, maar ook de motivaties, benadrukte premier Charles Michel. Zonder vooruit te willen lopen op de eventuele beslissingen, stelde Michel dat de regering en de veiligheidsdiensten, in functie van die motiveringen, specifieke maatregelen kunnen nemen die overeenstemmen met de realiteit.

Minister Jambon riep op zich niet van debat te vergissen. Of er militairen of politie worden ingezet, is voor hem "een nevendebat dat niets met de essentie te maken heeft". "Het belangrijkste is dat plaatsen die bedreigd worden, effectief worden beschermd". Eerder had Jambon al opgemerkt dat de federale politie over gedecentraliseerde middelen beschikt die kunnen ingezet worden "als lokale omstandigheden daartoe nopen".