"Belgisch terugkeerbeleid is voorbeeld voor andere landen"

Gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel.
Photo News Gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel.
Het terugkeerbeleid in ons land is "een voorbeeld voor andere landen". Dat zei Marc Bossuyt, de voorzitter van de commissie die het terugkeerbeleid in ons land evalueert bij de voorstelling van het interim-verslag van zijn commissie. Het rapport moet de transparantie over het beleid rond vrijwillige terugkeer en gedwongen verwijdering van vreemdelingen verhogen.

Na de Soedan-crisis - die ontstond na verhalen over folteringen van Soedanezen die door ons land waren gerepatrieerd - besliste de federale regering om een commissie in het leven te roepen die twee jaar lang het terugkeerbeleid onder de loep zou nemen. Die commissie wordt voorgezeten door Marc Bossuyt, gewezen Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en voormalig rechter en voorzitter van het Grondwettelijk Hof. 

Internationaal samenwerken

Het rapport besteedt veel aandacht aan de grote invloed van Europese regelgeving enerzijds en van de rechtspraak anderzijds op het beleid. Het rapport merkt op dat "ontsporingen van de asielprocedure" nu vooral op Europees niveau moeten worden aangepakt. "En zelfs dat volstaat niet", luidt het verder. De migratiecrisis kan enkel worden aangepakt door internationale samenwerking. 

"Het uitgangspunt daarbij moet zijn dat reguliere migratie, zoals beoogd in het 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' (het in Marrakesh aangenomen VN-migratiepact, nvdr) een weldaad kan zijn voor alle betrokkenen. Irreguliere migratie daarentegen, die gepaard gaat met uitbuiting en allerlei criminele activiteiten, moet krachtig bestreden worden.”

Woonstbetreding

Amnesty International had aanbevelingen overgemaakt aan de commissie. Het rapport reageert op enkele van die aanbevelingen. Zo wordt er onder meer ingegaan op de omstreden woonstbetredingen: het betreden van de woningen van illegalen. De regering wou die wettelijk mogelijk maken, maar na kritiek trok premier Charles Michel het dossier naar zich toe. 

De commissie meent dat de regeling rond de woonstbetredingen nodig is. Dat moet ervoor zorgen dat de politie toegang krijgt tot een woning om op zoek te gaan naar identiteitsdocumenten. “
Dit maakt kortere vasthoudingstermijnen en meer repatriëringen mogelijk", luidt het.

Opsluiting van kinderen

Een verbod op het opsluiten van gezinnen met kinderen kan volgens de commissie niet. “Een dergelijk verbod zou de boodschap geven dat iedereen die illegaal in België verblijft, niet tegen zijn of haar wil zou kunnen worden verwijderd van het grondgebied indien hij of zij is vergezeld door een kind. Een dergelijke boodschap lijkt moeilijk te verenigen met een verantwoord migratiebeleid". 

Een verbod op de opsluiting van kinderen zou de boodschap geven dat iedereen die illegaal in België verblijft, niet kan worden uitgewezen indien hij kind bij heeft.

Soedan-affaire

De commissie kwam tot stand na de ophef die was ontstaan over de uitwijzing van Soedanezen. Na de repatriëring van een tiental Soedanezen doken getuigenissen op over folteringen. 

Amnesty International Vlaanderen stelt wel vragen bij de samenstelling van de commissie. “Simpel gesteld evalueert de overheid hier de overheid. Erg onpartijdig kan je dit niet noemen,” zegt directeur Wies De Graeve. Naast, Bossuyt bestaat de commissie uit topmensen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het CGVS en van de politie.
4 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Lucien Mertens

  Een slecht beleid is ook een beleid.

 • Johnny Deketel

  Een voorbeeld ? Ja, als degene die hoofd was van de organisatie die dat allemaal moest regelen zijn eigen prestaties mag beoordelelen, dan wordt natuurlijk luid de loftrompet gespeeld.

 • Marc Verdonck

  Ja met al het geld dat het kost zou het er nog aan mankeren. En dan nog een vette premie. Beter met vrachtboten terugsturen en laten werken voor hun terugreis.

 • robertrand walraedt

  Voorbeeldig hoe de mensenrechten geschonden worden