"België sluit asielzoekers op volgens internationale richtlijnen"

De opsluiting van asielzoekers gebeurt steevast in overeenstemming met de internationale richtlijnen. Het arrest van het Europees Hof voor de rechten van de Mens in de zaak Riad en Idiab is dan ook een duidelijk geïsoleerd geval dat de situatie van asielzoekers in België allerminst kenmerkt. Dat stelt Binnenlandse Zaken in een reactie op het rapport van het Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties. Behalve opmerkingen over de Vlaamse Wooncode heeft het Comité nog vragen bij de veroordeling van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de onmenselijke behandeling van asielzoekers en bij de systematische opsluiting van asielzoekers.

Pijnpunten
Binnenlandse Zaken zegt kennis te hebben genomen van het rapport, "waarin de Commissie een aantal zeer positieve punten over het Belgische beleid aanstipt en tevens wijst op een aantal pijnpunten, zoals het arrest 'Riad en Idiab' van het EHRM van 24 januari 2008". Het rapport grijpt dat arrest aan om België erop te wijzen dat de opsluiting van asielzoekers altijd moet gebeuren met respect voor de internationale normen, luidt het.

Geïsoleerd geval
De opsluiting van asielzoekers gebeurt volgens Binnenlandse Zaken steevast in overeenstemming met de internationale richtlijnen. De gevallen waarin asielzoekers kunnen worden opgesloten, werden vastgelegd in de vreemdelingenwet die gewijzigd werd op 15 september 2006. Het arrest van het Hof in de zaak Riad en Idiab is dan ook een duidelijk geïsoleerd geval dat de situatie van asielzoekers in België allerminst kenmerkt, besluit Binnenlandse Zaken. (begla/sam)