"Belgen in het buitenland moeten kunnen stemmen voor regionale verkiezingen"

PHOTO_NEWS
Vlaanderen zal op het komende overlegcomité stemrecht voor Belgen in het buitenland voor de regionale verkiezingen voorstellen. Dat besloot de Vlaamse regering op voorstel van minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Volgens het kieswetboek kunnen Belgen in het buitenland nu enkel stemmen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Vlaanderen wil dat nu ook mogelijk maken voor de deelstaatverkiezingen, maar heeft daarvoor de federale wetgever nodig.

In het federaal regeerakkoord is opgenomen dat de regering werk zal maken van de uitbreiding van het stemrecht in het buitenland naar de regionale en Europese verkiezingen. Vlaanderen zal alvast in het overlegcomité aansturen op de uitvoering van het stemrecht voor de deelstaten.

Vlaanderen wil daarnaast ook een snelle bijeenroeping van de Interministeriële Conferentie voor het Buitenlands Beleid (ICBB). Het is hoog tijd om de samenwerkingsakkoorden buitenlands beleid aan te passen aan de gewijzigde institutionele context op Belgisch, Europees en internationaal niveau, vindt Bourgeois.