"Beheer handelsrechtbank Brussel kan efficiënter"

Het onderzoek kwam er na de schorsing van Francine De Tandt.
UNKNOWN Het onderzoek kwam er na de schorsing van Francine De Tandt.
Het beheer van de Brusselse handelsrechtbank kan efficiënter en er moet beter rekening gehouden worden met de risico's. Dat blijkt uit een bijzonder onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) dat er kwam op vraag van minister van Justitie Stefaan De Clerck.

Het onderzoek, dat bijzonder vernietigend is, werd besteld in september 2009 na de schorsing van de voorzitster van de rechtbank van koophandel in Brussel, Francine De Tandt, in augustus 2009.
De bedoeling van het rapport was de werking van de rechtbank te onderzoeken. De HRJ boog zich niet specifiek over de feiten die Francine De Tandt ten laste worden gelegd.
 
Taalrollen
Het onderzoek bracht aan het licht dat "het algemeen management van de handelsrechtbank erg beperkt is en niet in overeenstemming is met wat men zou verwachten van een rechtbank van dergelijke omvang". De voorzitster van de rechtbank delegeert onder andere de rekrutering van rechters in handelszaken aan de voorzitters in handelszaken (een Franstalige en een Nederlandstalige). Deze twee selecteren hun kandidaten echter elk op een andere manier. Er is geen enkele coördinatie of harmonisatie tussen beide taalrollen door de voorzitster. Dat verschil in aanpak tussen de twee taalrollen is op nog heel wat andere gebieden terug te vinden, luidt het. (belga/kh)