"Begeleiding voor elke jongere die vier maanden zonder werk zit"

BELGA
CD&V wil élke jongere die vier maanden zonder werk zit een opleiding, begeleiding of werkervaring op maat geven. Dat staat in het plan tegen jeugdwerkloosheid dat Vlaams minister-president Kris Peeters vandaag in Genk voorstelde.

"Een goede ondersteuning van onze jongeren is cruciaal. We moeten hen dan ook alle kansen geven", vindt Peeters. "Zeker nu. Want als het economisch moeilijk gaat, dan zijn de jongeren daarvan het eerste slachtoffer", stelt de CD&V'er. Hij wijst er op dat vandaag nog altijd 15,2 procent van de Vlaamse jongeren werk zoekt. "Dat zijn 41.831 jonge mensen, de helft daarvan is laaggeschoold. Dat mogen wij niet aanvaarden. Daarom heeft CD&V een krachtig jobgarantieplan ontwikkeld."

CD&V wil kwalitatief onderwijs verzekeren én jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt door hen te informeren, door de overstap tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen en door een goede samenwerking te realiseren tussen de VDAB, de scholen, bedrijven en begeleidings- en opleidingsactoren. "Wij geven de jongeren dus alle kansen om beslagen op het ijs te komen. En wanneer ze dan op die arbeidsmarkt komen, dan moeten we zorgen voor de juiste begeleiding. We moeten ze niet het mes op de keel zetten door de wachtuitkering af te schaffen. Want het enige wat je daarmee doet, is jongeren richting leefloon duwen", zei Kris Peeters.

"Herscholing"
"Met ons plan krijgt élke jongere die vier maanden zonder werk zit een opleiding, begeleiding of werkervaring op maat. We kijken naar het specifieke profiel van elk van die jongeren en gaan gericht te werk. Wie niet de juiste competenties heeft voor de jobs die beschikbaar zijn, krijgt de nodige herscholing om meer kansen te maken op de arbeidsmarkt. Wie nog werkattitude mist, bieden we een stage aan om zo ervaring op te doen."

CD&V wil ook werkgevers stimuleren om jongeren kansen te geven, onder meer door een verlaging van de werkgeversbijdragen en het versterken van het leren op de werkplek.