"Archief Brusselse tunnels opgegeten door muizen"

photo_news
De bijzondere commissie over de staat van de Brusselse tunnels kan moeilijkheden ondervinden om alle archieven in te kijken. Zo bleek tijdens de hoorzitting van een aantal gewezen verantwoordelijken van Mobiel Brussel. Christian Debuysscher, oud-diensthoofd van de cel kunstwerken van Mobiel Brussel, onthulde dat een deel van de archieven in de jaren negentig gestockeerd werd in de brugpijlers van het Reyerscomplex.

"De muizen hebben zich aan de documenten tegoed gedaan", voegde Debuysscher er nog aan toe.

Het ging om de archieven over de bouw van bruggen of tunnels in het Brussels gewest voor de overheveling van de wegeninfrastructuur, inclusief de kunstwerken, naar de gewesten. Gewezen directeur-generaal Jean-Claude Moureau verduidelijkte dat de dienst in die periode tijdelijk gehuisvest was in een hotel. En daar was geen plaats voor een archief. De documenten werden opgeslagen in de pijlers van de viaducten op de E40 bij het verlaten van de Reyerstunnel richting Luik.

De huidige topman van Mobiel Brussel, Jean-Paul Gailly, verklaarde tijdens de vorige hoorzitting in de tunnelcommissie dat bij de overdracht van de tunnels en bruggen van de federale naar de Brusselse administratie documenten verloren gegaan zijn, onder meer een deel van de plannen van de Stefaniatunnel. Mogelijk waren deze ook in de pijlers opgeslagen.