"Apothekers hebben weldra aansprakelijkheisverzekering"

De weg ligt open voor een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor apothekers. Dat schrijft het vaktijdschrift de Apotheker. De Orde der Apothekers is aan het bekijken hoe de verplichting in de Deontologische Code kan worden ingeschreven. Volgens Désirée De Poot van de Apotheker zal de verplichting "op korte termijn" een feit zijn.

Heel wat beroepsgroepen, zoals artsen en architecten, zijn nu al verplicht een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te hebben. De verplichting geldt nog niet voor apothekers. Toch kan een moment van onoplettendheid zware gevolgen hebben.

Geruststelling voor apotheker en patiënt
Enkele weken geleden was er een rechtszaak waarbij een apotheker tot een ruime schadevergoeding werd veroordeeld omdat ze op het medicijndoosje van een patiënte een overdosis pillen had genoteerd. De schadevergoedingen kunnen zwaar uitvallen en kunnen een apotheker, indien niet verzekerd, ruïneren.

Een verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid zou betekenen dat apothekers allemaal verzekerd zijn tegen calamiteiten tegenover derden. Niet alleen een geruststelling voor de apotheker, maar ook voor de patiënt, weet het vaktijdschrift. De patiënt weet immers dat hij, bij een fout van de apotheker, vergoed wordt voor de geleden schade. (belga/ka)